Osakesäästäjä sijoittajatapahtumassa: Kysy yhtiöiltä ainakin näistä

Erilaiset sijoittajille suunnatut tapahtumat kuten Pörssi-illat ovat oiva mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista suoraan yhtiöiden johdolta. Kokosimme viisi aihetta, joita osakesäästäjän kannattaa tarkkailla.

Pörssiyhtiöt esittelevät toimintaansa useissa sijoittajatapahtumissa. Usein myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta varsinkin kokemattomampaa yksityissijoittajaa saattaa mietityttää, mitä kannattaisi kysyä.

Pörssisäätiö keräsi yhteen yleisimmät aiheet, joista yleisöllä on herännyt kysymyksiä vuoden 2017 Pörssi-illoissa. Kuten vanha sanonta kuuluu, tyhmiä kysymyksiä ei ole, mutta ainakin näitä teemoja kannattaa tarkkailla.

1) Megatrendit ja suhdanteet

Pidä silmällä isoja megatrendejä. Niitä ovat muun muassa kaupungistuminen, kestävä kehitys, tekoäly sekä robottien yleistyminen monenlaisissa tehtävissä. Mitkä megatrendit vaikuttavat eniten yhtiön toimintaan ja miten yritys on varautunut niihin?

Yleisiä Pörssi-iltakysymyksiä ovat myös, miten suhdanteet vaikuttavat yhtiön toimintaan ja liikevaihtoon sekä miten ennustettava toimiala on. Esimerkiksi metsä- konepaja-, metalli- ja rakennusteollisuus ovat syklisiä toimialoja, joihin talouden suhdanteet vaikuttavat voimakkaimmin. Epäsyklisiä toimialoja taas ovat muun muassa päivittäistavarakauppa, sähköntuotanto sekä elintarvike- ja lääketeollisuus, sillä niiden tuotteita ja palveluita käytetään suhdanteista riippumatta. Pidä mielessä myös korkotason ja raaka-aineiden hintojen mahdolliset vaikutukset yhtiöön.

2) Kasvu

Sijoituspäätöstä tehdessä on olennaista pohtia, millaiset ovat yhtiön kasvutavoitteet ja -mahdollisuudet.

Kysy esimerkiksi, mistä yhtiö hakee kasvua: maantieteellisesti, uusien tuotteiden ja palveluiden myötä tai yritysostoin? Mikä on suurin haaste kasvulle? Millainen on yhtiön rooli kansainvälisellä kentällä? Miten yhtiön kasvu vertautuu markkinakasvuun?

Jos yhtiö on tehnyt viime aikoina yrityskauppoja, voit tiedustella miten ne onnistuivat ja millainen rooli niillä on strategian kannalta. Sijoittajan kannalta hyödyllistä on myös tieto yhtiön viimeaikaisista ja tulevista investoinneista.

3) Kilpailutilanne

Aina kannattaa pohtia, mikä on yrityksen asema suhteessa sen kilpailijoihin. Tarkkaile, mitä yhtiöt kertovat omasta markkinaosuudestaan, suurimmista kilpailijoistaan ja siitä, miten yhtiö vastaa kilpailutilanteeseen. Voit kysyä esimerkiksi, mikä on yhtiön kilpailutilanne tietyllä markkina-alueella, mitä esiintymisvuorossa oleva yhtiö tekee kilpailijoitaan paremmin ja onko näköpiirissä uusia tai yllättäviä kilpailijoita.

4) Henkilöstö ja johto

Miten sitoutatte henkilöstöänne? Onko teidän helppo löytää osaavaa työvoimaa? Toimitusjohtajanne vaihtui: millaisia muutoksia tämä tuo mukanaan? Toimialan työtaistelut ovat olleet otsikoissa – miten ne vaikuttavat teihin? Miten työntekijät lähtivät mukaan omistajiksi järjestämässänne henkilöstöannissa?

Muun muassa seuraavista aiheista on herännyt kysymyksiä Pörssisäätiön tapahtumissa. Henkilöstöön liittyvät asiat selvästi kiinnostavat, eikä ihme: työntekijät ovat tärkeä voimavara yrityksen menestyksen kannalta. Lisäksi tapahtumien osallistujat ovat kuulleet mielellään hallinnosta, kuten suurimmista omistajista ja hallituksesta.

5) Toiminnan fokus ja riskit

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä: Tarkentavat kysymykset yhtiön ydintoiminnasta ovat aina hyviä. Kuten sijoittajalegenda Warren Buffet on sanonut, sijoita vain sellaiseen yhtiöön, jonka liiketoiminnan ymmärrät.

Suosittuja Pörssi-iltakysymyksiä ovat olleet muun muassa, millainen asiakaskunta yhtiöllä on ja miltä tilauskanta näyttää. Voit tiedustella yhtiöltä tulevaisuudennäkymistä, jos ne eivät ole tulleet esille johdon puheenvuorossa. Miten yhtiön liiketoimintaa aiotaan kehittää jatkossa eteenpäin?

Sijoittajan kannalta aina kiinnostavia aiheita ovat osakkeen hinnoittelu ja osingonmaksu. Mistä esimerkiksi osakekurssin lasku tai nousu johtuu? Millainen on osingonjakopolitiikka?

On hyvä muistaa, että erilaisilla sijoittajilla on erilaisia tiedontarpeita. Näitä teemoja tarkkailemalla saat kuitenkin toivottavasti yhä enemmän irti yhtiöiden esityksistä Pörssi-illoissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Seuraaviin Pörssi-iltoihin ja -aamuihin pääset ilmoittautumaan täältä.

Jäikö jokin olennainen aihe mielestäsi puuttumaan? Kommentoi alle!

Teksti: Kiia Etelävuori
Kuva: Marcos Luiz Photograph / Unsplash

Jaa artikkeli

Kommentit