Kuukauden yhtiö: Remedy on tuore pörssitulokas ja pelialan konkari

23.10.2017

Peliyhtiö Remedy Entertainment listautui pörssin First North -markkinapaikalle toukokuussa toisena pelialan yhtiönä Suomessa. Toimitusjohtaja Tero Virtalan mukaan sijoittajan kannattaa muistaa toimintalogiikan eroavaisuudet, kun vertaillaan mobiilipelimarkkinaa sekä konsoli- ja tietokonepelimarkkinaa.

Kuukauden pörssiyhtiö: Remedy Entertainment

Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää annissa kerätyt 13 miljoonaa euroa, toimitusjohtaja Tero Virtala?

Peliteollisuus on toimialana melko nuori, ja mittaluokaltaan liki 100 miljardin euron kokoinen globaali pelimarkkina jatkaa kasvuaan vielä pitkän aikaa. Remedyllä on pitkä historia peliyhtiönä ja selkeät, markkinoilla erottautuvuutta tuovat vahvuudet, joiden päälle menestystä rakentaa. Listautumisella kerättiin varoja yhtiön kasvun vauhdittamiseen ja uusien menestysten luomiseen.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Remedy on valinnut itselleen selkeän kasvustrategian, joka rakentuu kolmen painopisteen ympärille. Yhtiön tavoitteena on luoda ja kaupallistaa markkinoilla erottuvia pelejä ja pelisarjoja. Olemme siirtyneet moniprojektimalliin eli useamman samanaikaisen pelihankkeen kehittämiseen. Lisäksi pyrimme vahvistamaan Remedyn asemaa pelialan arvoketjussa, mikä käytännössä tarkoittaa aikaisempaa suurempaa osuutta yhtiön kehittämien menestystuotteiden arvonmuodostuksesta.

Miten sijoittajan kannattaa vertailla peliyhtiöitä?

Pelialan yritykset eroavat toisistaan monella eri tavalla, mutta lähtökohtaisesti voidaan tarkastella sitä, toimiiko yritys mobiilipelimarkkinalla vai konsoli-ja tietokonepelimarkkinalla. Näiden markkinoiden toiminnan logiikka, pelit ja pelihankkeet sekä pelaajakunta ovat erilaisia. Eroja on siinäkin, että mobiilipelien kehitys ideasta julkaistavaksi tuotteeksi kestää monesti alle vuoden, mutta konsoli-ja tietokonepelien tuotanto kestää useita vuosia.

Remedyn edustamalla konsoli- ja tietokonepelimarkkinalla pelit ovat tyypillisesti kiinteähintaisia tuotteita. Niihin rakennetaan yhä enemmän valittuja, pidempiaikaisia palveluelementtejä, jotka mahdollistavat lisäansainnan mahdollisuuksia. Mobiilipelimarkkinan toimijat luovat ja kaupallistavat pääsääntöisesti ilmaiseksi jaeltavia pitkäkestoisia pelipalveluita, joissa käyttäjiä pyritään elinkaaren aikana rahastamaan pelin sisäisten maksujen ja mainosten avulla.

Tunnuslukuja vertailtaessa kannattaa olla varovainen, koska markkinasta riippuen pelien liiketoimintamallit eroavat toisistaan. Jos vertailua aikoo yritysten välillä tehdä, on syytä pyrkiä varmistumaan siitä, ovatko kirjanpitokäytännöt ja sitä kautta tunnuslukujen pohjalla olevat luvut vertailukelpoisia. Tässä mielessä Remedyn tilinpäätös on melko perinteinen, joten hyviä seurattavia lukuja ovat liikevaihdon ja tuloksen lisäksi henkilöstömäärä, joka osaltaan antaa viitettä tulevaisuuden panostuksista. Toistaiseksi Remedy ei ole aktivoinut tuotekehityskuluja taseeseen, joten senkään suhteen tässä ei ole eksotiikkaa. Tämän seurauksena on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että yhtiöllä on tiettyjä aineettomia oikeuksia kuten vaikkapa Alan Wake -pelin aineettomat oikeudet sekä Remedyn oma Northlight-peliteknologia, jotka eivät näy taseessa lainkaan.

Mikä erottaa teidät kilpailijoistanne eduksenne?

Hyvä ja oleellinen kysymys, sillä vaikka pelimarkkina jatkaa kasvamistaan kovaa vauhtia, on myös kilpailu kasvanut entisestään. Pelien korkea laatu on perusedellytys menestykselle, mutta se ei enää yksin riitä. Pelien tulee myös erottautua riittävällä tavalla.

Remedyn tavaramerkki ja erityinen vahvuus on kyky rakentaa mieleenpainuvia, kiinnostavia ja syvällisiä  pelimaailmoja, ikonisia hahmoja ja kiinnostavia tarinoita. Remedyn pelit myös elävät fanien keskusteluissa ja populaarikulttuurissa pitkään sen jälkeenkin kun peli on pelattu läpi.

Lisäksi keskitymme peleissämme tiettyihin pelimekaniikkoihin, jotka kehitämme hyvin yhteensopiviksi muun pelimaailman ja tarinan kanssa, minkä lopulta hiomme erinomaiseksi pelattavuudeksi. Tämän toteuttamiseen käytännössä saamme kilpailuetua myös kovatasoisesta kehitystiimistämme, omasta peliteknologiastamme sekä tuotantotavoistamme, jotka on luotu palvelemaan juuri Remedyn kaltaisten pelien tuotantoa.

Remedy on ollut First Northissa toukokuun lopusta alkaen. Huomaatteko eroa liiketoiminnassa aiempaan verrattuna; onko listautumisesta ollut hyötyä?

Listautumisesta on selkeästi ollut hyötyä. Tavoitteemme oli varmistaa kykymme toteuttaa valittua kasvustrategiaa ja viedä täysipainoisesti eteenpäin pelihankkeita, joita haluamme tehdä. Tämän listautuminen on mahdollistanut.

Useimmilla työntekijöistämme oli jo valmiiksi osakkeita tai optiota, jotka listautumisen myötä muuttuivat omistukseksi. Uskomme, että tämä on arvokas kehityssuunta, jonka avulla henkilöstö on entistä sitoutuneempi tulevaisuuteemme. On ylipäätään hienoa saada lisää omistajia, ja samalla kasvattaa Remedyn tunnettavuutta myös pelialan ulkopuolella. Haemme jatkuvasti lisää pelialan ammattilaisia, ja vaikuttaa siltä, että listautuminen on omalta pieneltä osaltaan ollut hyvä lisä myös rekrytoinnissa.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää tänä vuonna? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön tai Osakesäästäjien sijoittajatilaisuuksiin?

Remedy on mielellään mukana tapaamassa yksityissijoittajia. Lähiaikoina osallistumme esimerkiksi Sijoitus Invest -tapahtumaan Messukeskuksessa 29.11. Ensi vuoden puolella olemme varmasti mukana useammassakin sijoitusalan tilaisuudessa.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2017

2016

Jaa artikkeli

Kommentit