Kuukauden yhtiö: Koko tuo skaalaetuja Terveystalolle

24.11.2017

Lokakuussa pörssiin siirtyneen Terveystalon anti on ollut tämän vuoden suurin Pohjoismaissa, kerättyjen pääomien määrällä mitattuna. Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen iloitsee, että yritys on annin jälkeen omistukseltaan entistä vahvemmin suomalainen.

Yrjö Närhinen, Terveystalon toimitusjohtaja

Terveystalo Oyj on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita.

Terveystalon noin 180 toimipaikkaa kattavat Suomen 20 suurinta kaupunkia. Toimipaikat sekä yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon listautuminen oli kerätyillä pääomilla (776 milj. euroa) tämän vuoden suurin listautuminen Pohjoismaissa. Mitkä olivat tavoitteenne listautumiselle ja miten aiotte käyttää osakeannissa kerätyt varat, toimitusjohtaja Yrjö Närhinen?

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena oli edistää mahdollisuuksiamme toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaamme ja kasvattaa kiinnostusta ja tunnettuutta sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa. Listautuminen tarjosi meille pääsyn pääomamarkkinoille, laajensi omistuspohjaa ja mahdollistaa likvidit markkinat osakkeille.

Listautumisella kerätyillä varoilla vahvistetaan tasetta joka antaa meille taloudellista joustovaraa tarttua kasvumahdollisuuksiin. Olen erityisen ilahtunut siitä, että IPO:n jälkeen olemme entistäkin vahvemmin suomalainen yritys myös omistuksellisesti.

Mikä erottaa teidät kilpailijoistanne eduksenne?

Olemme Suomen johtava terveyspalvelujen tarjoaja asiakkaiden ja toimipaikkojen määrällä mitattuna. Meillä on laajin digitaalinen alusta ja palveluvalikoima terveydenhuollossa. Olemme markkinajohtaja työterveydessä ja edelläkävijä ennalta ehkäisevässä hoidossa sekä laadun mittaamisessa ja raportoinnissa.

Koko tuo skaalaetuja. Valtakunnallinen verkosto ja integroitu hoitoketju mahdollistavat asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelemisen. Valtakunnallisena toimijana Terveystalo on julkiselle sektorille ja maanlaajuisesti toimiville yrityksille luotettava yhteistyökumppani, joka on lähellä asiakasta. Kokomme mahdollistaa myös teknologian ja big datan hyödyntämisen ja kohdennetun palvelutarjonnan kehittämisen.

Keskitymme puhtaasti terveydenhuoltoon ja liikevaihdostamme yli 90 % tulee yritys- ja yksityisasiakkuuksista.  Keskittymisellä on myös monia etuja: Terveydenhuolto on selkeä organisaation painopiste osaamisen, toimintatapojen ja laadun jatkuvassa kehittämisessä. Keskittyminen mahdollistaa myös korkean lisäarvon palveluiden tarjoamisen asiakkaille ja osaavan terveydenhuollon henkilökunnan houkuttelemisen ja sitouttamisen. Vahvuuksiemme ansiosta meillä on useita väyliä kasvulle – sotella tai ilman.

Mitkä ovat keskeiset strategiset tavoitteenne?

Missiomme on edistää terveyttä: Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Strategiset tavoitteemme ovat:

  • Lääketieteellinen laatu strategian ja operatiivisen toiminnan ytimessä
  • Asiakaskeskeisen ennakoivan hoidon tarjoaminen digitaalisten työkalujen ja uusien vuorovaikutuskanavien avulla
  • Kasvun jatkaminen nykyisissä ja täydentävissä palveluissa orgaanisten kasvuhankkeiden ja arvoa kasvattavien yrityskauppojen kautta integroidun hoitoketjun tarjoamiseksi
  • Suomen markkinoiden kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen erilaisiin asiakasryhmiin keskittymällä ja
  • Toiminnallisen tehokkuuden hyödyntäminen ja parahtaminen kannattavuuden ja rahavirran kasvattamiseksi

Huomaatteko eroa liiketoiminnassa aiempaan verrattuna; onko listautumisesta ollut hyötyä?

Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä suuresta kiinnostuksesta, jota sijoittajat osoittivat listautumisantiamme kohtaan.  Medianäkyvyytemme ja sijoittajien kiinnostus Terveystaloa kohtaan on kasvanut huomattavasti listautumisen seurauksena.

Viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan yritysostot ja orgaaninen kasvu kasvatti liikevaihtoanne noin 30 prosenttia kolmannella kvartaalilla ja asiakasmääränne kasvoivat kaikissa asiakasryhmissä. Miten näette toimialanne kehittyvän?

Odotamme markkinoiden kehittyvän edelleen myönteisesti ja uskomme, että kotimaisen talouden myönteinen kehitys tukee liiketoimintaa erityisesti yritys- ja yksityisasiakasryhmissä. Sote-uudistuksen vaikutuksesta markkinoihin on vielä epävarmuutta. Meillä on joka tapauksessa vahvat kasvunäkymät riippumatta siitä, miten ja millä aikataululla soteuudistus etenee. Yli 90 prosenttia liikevaihdostamme tulee yritys- ja yksityisasiakasryhmistä, joissa olemme kasvaneet vahvasti myös tänä vuonna.

Terveydenhuollon toimialaan vaikuttavia markkinatrendejä ovat muun muassa asiakkaan valinnanvapaus ja digitalisaatio. Olemme valmiita hyödyntämään näiden trendien tuomia liiketoimintamahdollisuuksia ja olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti palveluitamme vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia.

Missä yksityissijoittaja voi päästä kuulemaan teistä lisää seuraavan vuoden aikana? Aiotteko osallistua esimerkiksi Pörssisäätiön tai Osakesäästäjien sijoittajatilaisuuksiin?

Aiomme osallistua tilaisuuksiin ja seuraavan kerran yksityissijoittajat pääsevät kuuleman meistä lisää ainakin SijoitusInvest -messujen paneelikeskustelussa ja Pörssisäätiön pörssiaamussa Helsingissä 1.3.2018.

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein nostetaan esille esimerkiksi juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2017

2016

Avainsanat:Kuukaudenyhtiö
Jaa artikkeli

Kommentit