Kysely: Osakesäästötili kiinnostaa etenkin nuoria ja uusia sijoittajia

11.12.2017

Etenkin nuoret ja alle kaksi vuotta sijoittaneet hyödyntäisivät osakesäästötiliä, jos siihen olisi mahdollisuus, selviää Pörssisäätiön ja Osakesäästäjien Keskusliiton teettämästä sijoittajabarometrista.

Sijoittajabarometri: Kuvaaja näyttää, että 67 prosenttia vastaajista haluaisi ottaa osakesäästötilin käyttöön, jos siihen olisi mahdollisuus.

Alle kaksi vuotta sijoittaneista 83 prosenttia ilmoitti, että he haluaisivat ottaa osakesäästötilin käyttöönsä. 29-vuotiaista ja sitä nuoremmista tiliä haluaisi käyttää 78 prosenttia. Kaikista vastaajista kaksi kolmasosaa liputti käyttöönoton puolesta (kuva yllä).

Osakesäästötilillä tarkoitetaan tiivistettynä tiliä, jolle voisi siirtää rahaa ja käydä tilin sisällä kauppaa osakkeilla ilman välittömiä verovaikutuksia. Se toisi osakesäästämisen verotuksen samalle viivalle rahastojen ja sijoitusvakuutusten kanssa. Lisäksi osakesäästötili säilyttäisi omistajan oikeudet kotitalouksilla. Nykyinen verotus sen sijaan kannustaa sijoittajia siirtämään päätösvallan finanssilaitoksille.

”Kyselyn perusteella osakesäästötili voisi olla sellainen kannustin, jolla erityisesti nuoret ja uudet sijoittajat lähtisivät aiempaa innokkaammin osakesäästäjiksi”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri toteaa.

Sijoittajien verotus esillä valtiovarainministeriön työryhmässä

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä pohtii parhaillaan sijoitustuotteiden verotusta. Työryhmän tavoitteena on saada eri sijoitusmuodot verotuksellisesti samalle viivalle niin, ettei verotus ohjaisi ihmisten sijoituskäyttäytymistä. Valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan työryhmän toimeksiantoon on lisätty tehtäväksi selvittää osakesäästötilin käyttöönoton mahdollisuutta Suomessa.

Tilirakenne on jo rantautunut muihin Pohjoismaihin. Se otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2012, Norjassa tänä syksynä ja Tanskassa sen käyttöönottoa suunnitellaan. Osakesäästötilin verokohteluun on eri vaihtoehtoja: joko vuosittainen kokonaispääomaan perustuva laskennallinen vero tai tuottojen verottaminen tililtä nostettaessa.

Osakesäästötilillä omistukset olisivat sijoittajan omissa nimissä toisin kuin esimerkiksi sijoitusvakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa. Myös päätösvalta pysyisi sijoittajalla.

 Usko talouteen on vahva

 Sijoittajabarometrin perusteella sijoittajien usko talouteen on hyvä. 83 prosenttia vastaajista arvioi Suomen kansantalouden kasvavan seuraavien puolen vuoden aikana. 61 prosenttia on kasvattanut sijoituksiaan pörssiosakkeisiin edeltävinä kuutena kuukautena ja 58 prosenttia uskoo lisäävänsä pörssiosakeomistuksiaan seuraavan puolen vuoden aikana. Hieman yli puolet vastaajista uskoo osakekurssien nousevan ja vain noin joka kymmenes odottaa laskusuuntaa osakkeiden hinnassa puolen vuoden sisällä.

Suomalaisten sijoittajien näkemyksiä ja sijoituskäyttäytymistä selvittävän sijoittajabarometrin on toteuttanut Tietoykkönen Oy. Kysely lähetettiin Osakesäästäjien Keskusliiton jäsenille sekä Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajille ja tutkimukseen vastasi 3110 ihmistä.

Teksti: Kiia Etelävuori

Tutustu syksyn 2017 Sijoittajabarometriin tästä.

Jaa artikkeli

Kommentit