Antti Lahtinen Osakesäästäjistä: ”Suomi tarvitsee osakesäästötilin

06.02.2018

Suomi tarvitsee osakesäästötilin. Kotitalouksia tulee kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen, jotta kansantaloutemme varat olisivat tehokkaassa käytössä ja yritysten pääomahuolto olisi turvattu. Tarvitsemme kasvollista omistajuutta.

Tällöin omistukset ovat sijoittajan omissa nimissä ja hän voi käyttää omistukseen liittyvää päätösvaltaa esimerkiksi yhtiökokouksissa.

Useissa Pohjoismaissa on viime vuosina otettu käyttöön osakesäästötili, joka mahdollistaa pitkäaikaissäästämisen ilman, että osinkovero tai luovutusvoittovero syö pääomaa vuosittain. Suomesta kuitenkin puuttuu suoraan omistukseen perustuva veromalli, joka kannustaisi pitkäaikaiseen säästämiseen ja pitämään omistukset sijoittajan omissa nimissä.

Nykyisin Suomen pääomaverotus ohjaa sijoittajia välillisen sijoittamisen pariin suoran omistamisen kustannuksella. Välillisellä sijoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi sijoitusrahastojen tai erilaisten vakuutustuotteiden käyttöä. Näin kotimaisten yhtiöidemme päätösvalta valuu kauemmaksi varojen varsinaisesta omistajasta.

Verotuksen ei tule ohjata sijoittajan käyttäytymistä, vaan eri sijoitusmuotojen verokohtelun pitää olla yhdenmukaista. Tästä syystä myös Suomi tarvitsee osakesäästötilin.”

Lue myös, mitä mieltä osakesäästötilistä ovat toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Veronmaksajista, Sari Lounasmeri Pörssisäätiöstä, professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta sekä sijoittajat Merja Mähkä ja Tom Lindström.

Jaa artikkeli

Kommentit