Oppivelvollisuusiän nosto olisi mahdollisuus kehittää talousopetusta

19.03.2019


Oppivelvollisuusiän nostaminen tarjoaisi hienon mahdollisuuden kehittää kaikille toisen asteen opiskelijoille yhteisiä oppisisältöjä. Lähdetään liikkeelle taloudesta. Nostetaan se selkeästi omaksi oppimiskokonaisuudekseen koko toiselle asteelle ja mahdollisimman pian myös omaksi aineekseen peruskouluun.

Oman talouden hallinta on taito, jota ilman ei pärjää. Tutkimusten mukaan taloustaidot opitaan nykyään useimmiten kotoa. Valitettavasti kaikki eivät saa sieltä samoja lähtökohtia.

Siksi kouluilla on taloustaitojen opettamisessa merkittävä rooli. Tätä mieltä ovat myös opettajat. 94 prosenttia opettajista on sitä mieltä, että taloustaitojen opettaminen koulussa on tärkeää, selviää vastikään julkaistusta TATin kyselystä. Huolestuttavaa on, että vain alle kolmannes vastanneista opettajista on sitä mieltä, että koulu tarjoaa tällä hetkellä nuorille riittävät talousosaamisen valmiudet.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Onneksi puolueet ovat nostaneet koulutuksen merkittäväksi teemakseen. Etenkin oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja ulottaminen toiselle asteelle on saanut laajasti kannatusta monessa puolueessa. Se olisi tervetullut uudistus. Koulutus ehkäisee syrjäytymistä ja osaaminen on Suomen voimavara.

Jos oppivelvollisuusikää nostetaan, mitä ainakin tulisi opettaa lisää? Taloutta. Se on yksi tärkeimmistä kansalaistaidoista. Yksilöt tarvitsevat taloustaitoja jokapäiväisessä arkielämässään. Yhteiskunta kaipaa taloustaitoisia kansalaisia menestyäkseen. Nyt talous on jätetty opetussuunnitelmissa lapsipuolen asemaan. Sille on varattu vain yksi oma, kaikille yhteinen kurssi yhdeksännellä luokalla. Muutoin aihetta sivutaan osana muuta opetusta. Muitakin arjen perustaitoja kuten terveystietoa, käsityötä ja kotitaloutta opetetaan omana kokonaisuutenaan, miksi siis talous on puserrettu muiden oppiaineiden kylkeen?

Opettamalla tarvittavia taloustaitoja riittävästi kaikille, taataan nuorille tasa-arvoisemmat eväät omaan elämään.

Teksti on julkaistu mielipidekirjoituksena Turun Sanomissa (19.2.), Savon Sanomissa (17.2.) ja Pohjalaisessa (28.2.). Kirjoittaja on Pörssisäätiön toimitusjohtaja. 

Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje tästä.

Jaa artikkeli

Kommentit