Omistajan oikeudet pörssiyhtiössä – yhtiökokous tärkein vaikuttamisen paikka

08.04.2019

Omistajat tekevät yritystoiminnan tärkeimmät päätökset. Kerran vuodessa kaikki osakkeenomistajat – pienet ja suuret – kokoontuvat yhtiökokoukseen, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Yhteiskunnallisesti omistajat käyttävät siis merkittävää valtaa. Mitä kaikkea osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluu?

Osakkeenomistajan oikeudet pörssiyhtiössä.

Yhtiökokous on pörssiyhtiöiden ylin päätöksentekoelin. Se päättää muun muassa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä vastuuvapauden antamisesta ylimmälle johdolle, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää osingonjaosta.

Yhtiökokous on pääasiallinen paikka, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokoukseen saa osallistua aivan jokainen omistaja, omisti hän sitten yhden tai miljoona osaketta. Kokosimme yhteen keskeiset omistajan oikeudet pörssiyhtiössä.

Omistaminen on vastuullista, omistamalla voi vaikuttaa

1) Oikeus kysyä ja kommentoida

Omistajilla on yhtiökokouksessa kyselyoikeus ja puheoikeus. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen omistaja tai hänen valtuuttamansa tai avustajansa voi kysyä yhtiön johdolta mitä vain tärkeinä pitämiään asioita tai esittää yleisesti kommentteja ja toiveita. Se, mistä aiheista kysymyksiä herää, on myös signaali johdolle. He haluavat tietää, mitä asioita omistajat pohtivat ja pitävät tärkeinä.

2) Äänioikeus

Omistajat voivat esittää yhtiökokouksessa eriävän mielipiteensä ja vaatia äänestystä kaikista esityslistan asioista. Yksi osake edustaa lähtökohtaisesti yhtä ääntä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin todettu. Joillain yhtiöillä on kaksi osakesarjaa, joilla on keskenään eri äänioikeus.

Yksittäisten omistajien päätösvalta määräytyy siis sen mukaan, kuinka paljon osakkeita kukakin omistaa. Moni pienempi omistaja saattaa siksi ajatella, ettei hänen äänillään ole väliä. Yhdessä kotitalousomistajat eli tavalliset suomalaiset yksityishenkilöt omistavat kuitenkin lähes kuudenneksen kotimaisista pörssiyhtiöistä. Yhdessä pienemmilläkin omistajilla voi olla paljon valtaa.

Nykyään osakkeenomistajien on entistä helpompaa verkostoitua esimerkiksi sosiaalisen median sijoittajayhteisöissä. Heidän on mahdollista yhdistää voimansa myös yhtiökokouksissa tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta.

3) Oikeus esittää päätösehdotuksia

Kaikilla omistajilla on oikeus esittää päätösehdotuksia kokouksen asialistalle kuuluvissa asioissa sekä saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos omistajat vaativat sitä hallitukselta tarpeeksi ajoissa. Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina tulleen tarpeeksi ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

4) Vähintään kymmenesosan vähemmistöllä erityisoikeuksia

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla, jotka omistavat yhteensä kymmenesosan yhtiön osakkeista, on vähemmistöoikeuksia. Heillä on oikeus pyytää erityistilintarkastusta, vähemmistöosinkoa tai ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista ilmoitettua asiaa varten. Useat pienomistajat, jotka omistavat yhteensä kymmenesosan yhtiön osakkeista, täyttävät vähemmistöosakkaiden määritelmän ja voivat siten yhdessä hyödyntää näitä vähemmistöoikeuksia.

5) Älä unohda sijoittajasuhteita

Yhtiökokouksen lisäksi voit olla milloin tahansa yhteydessä pörssiyhtiöiden sijoittajasuhteista vastaaviin henkilöihin tai osastoon. He vastaavat mielellään kysymyksiin ja haluavat tietää, millaisia asioita omistajat pitävät tärkeinä.

Yhtiökokous kattava katsaus yhtiön tilanteeseen

Sen lisäksi, että yhtiökokous on omistajille paikka käyttää päätösvaltaansa, se on hyvä tilaisuus saada tietoa yrityksen näkymistä. Moni odottaa etenkin toimitusjohtajan katsausta ja haluaa aistia yleistä ilmapiiriä yhtiössä. Lisäksi yhtiökokous on paikka tavata muita sijoittajia.

Lue myös:

Tilaa Pörssisäätiön uutiskirje tästä!

Jaa artikkeli

Kommentit