Pörssisäätiön kirjanurkka – kattava lukulista sijoitus- ja rahakirjosta

10.06.2019

Kaipaatko sijoitusaiheista luettavaa, uutuuksia tai klassikoita? Tähän päivittyvään artikkeliin Pörssisäätiö on koonnut suomalaisia sijoittamiseen ja rahankäyttöön liittyviä kirjoja.

Kirjanurkasta löydät erilaisia teoksia erilaisiin tilanteisiin, aloittelijasta kokeneempaan. Useiden kirjojen kohdalla olemme kysyneet kirjailijalta itseltään, kenelle teos parhaiten sopii ja mitä lukija voi odottaa. Viimeisimpänä lisätyt kirjat ovat listalla ylimpänä, joten voit seurata helposti noin kaksi kertaa vuodessa päivitettäviä uutuuksia. Listan kirjoja löydät muun muassa kirjastoista ja useista eri kirjakaupoista.

Sijoittajaksi 7 päivässä – Merja Mähkä, Unna Lehtipuu (2019, Alma Talent)

”Sijoittajaksi 7 päivässä on tarkoitettu sijoittamisen aloittamisesta kiinnostuneille – ja heille, jotka sydämessään tietävät, että sijoittaminen pitäisi aloittaa, mutta joita ei kerta kaikkiaan huvita uhrata asialle yhtään aikaan. Tässä kirjassa on vastaukset aloittelijan yleisimpiin ja tärkeimpiin kysymyksiin. Emme halunneet kaataa lukijan niskaan yhtään enempää tietoa kuin on tarpeellista.

Toivomme, että lukija oivaltaa, ettei sijoittaminen ole monimutkaista ja vaikeaa rikkaiden hommaa, vaan tärkeä ja jopa kiva osa oman elämän järjestämistä oman näköiseksi. Tavoitteena on, että seitsemän päivän ohjelman jälkeen lukija on valmis tekemään ensimmäisen sijoituksensa tutustuttuaan sitä ennen sijoittamisen peruslähtökohtiin, osakepoimintaan, rahastosijoittamiseen ja oman mielen hallintaan.”

– Merja Mähkä

Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin – Hanna Silvola, Tiina Landau (2019, Alma Talent)

”Perinteisesti vastuullista sijoittamista on pidetty ESG-riskien hallinnan menetelmänä, mutta tuomme esille myös paljon muita mahdollisuuksia kuten kilpailuedun luomisen, globaalien ongelmien ratkaisemisen ja ylituoton tekemisen. Vastuullisella sijoittamisella on mahdollista saada yleistä markkinakehitystä parempia tuottoja, varsinkin jos valitsee sijoituskohteiksi kunkin toimialan vastuullisimmat yritykset ja vaikuttaa aktiivisesti sijoituskohteisiin.

Kokoamme samoihin kansiin tutkimustietoa ja käytännön työkaluja, joilla myös yksityissijoittaja voi sijoittaa vastuullisesti. Kirja kattaa myös vastuullisuustrendejä ja näkökulmia mittaamiseen ja raportointiin sekä lainsäädännön kehittymiseen. Lukuisat case-esimerkit ja ammattilaisten haastattelut havainnollistavat mahdollisuuksia, joilla voi saavuttaa samaan aikaan sekä hyvän tuoton että kestävät sijoituskohteet.”

– Hanna Silvola ja Tiina Landau

Kaikki rahasta – Julia Thurén (2018, Gummerus)

”Rahankäyttö on helpoimmillaan sitä, että budjetoi, automatisoi ja nauttii. Toisaalta raha on myös monimutkainen ilmiö, jonka käyttötottumukset ja asenteet lähtevät jo lapsuudesta, ja joka voi aiheuttaa sekä parisuhteessa että ystävyyssuhteissa hankaluuksia. Avaan kirjassa rahaa monesta eri näkökulmasta ja olen haastatellut siihen kymmeniä asiantuntijoita, tavallisia ihmisiä ja suomalaisia julkisuuden henkilöitä. Lisäksi kirjassa on vahvaa omakohtaisuutta, jonka avulla raha muuttuu inhimilliseksi asiaksi.

Kaikki rahasta sopii ihmiselle, jota kiinnostaa raha – ja ihmiselle, jota se ei kiinnosta ollenkaan. Olen saanut kirjasta palautetta, että sen lukee ahmien, jopa sellaisilta ihmisiltä, joita raha ei alun perin kiinnostanut ollenkaan. Kirjan luettuaan tekee mieli ostaa mieluummin osakkeita kuin krääsää. Lukija löytää vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miksi ajattelen rahasta kuten ajattelen? Miten olen tyytyväisempi palkkaan? Miten aloitan sijoittamisen?”

– Julia Thurén

Osakesijoittajan maailmanvalloitus – Henri Elo, Jari Saarhelo (2018, AlmaTalent)

”Ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaminen on helpottunut huomattavasti 2000-luvulla. Sijoittaja saa täydennettyä Suomi-salkkuaan poimimalla eri alojen yhtiöitä myös kansainvälisistä pörsseistä. Osakesijoittajan maailmanvalloitus on ensimmäinen suomalainen sijoituskirja, joka esittelee kansainvälistä osakesijoittamista laajasti markkina-alueittain.

Kirja tuo esiin myös muita tapoja hajauttaa maailmalle kuin suora osakesijoittaminen. Se sopii niin aloittelijoille kuin ammattilaisille. Siitä on pyritty tekemään paitsi hyödyllinen myös viihdyttävä ja konkreettinen. Kirjassa on 40 kiintoisaa case-esimerkkiä, joista osa perustuu kirjoittajien omakohtaisiin sijoituskokemuksiin.

Kirjan luettuaan tietää, miten voi sijoittaa ulkomaisiin pörssiyhtiöihin ja mitä siinä pitää ottaa huomioon, miten saa hajautettua maailmalle ja mitä useat kokeneet sijoittajat ottavat huomioon kansainvälisessä sijoittamisessa.”

– Henri Elo

 Lapset ja raha – Nina Nordlund (2018, AlmaTalent)

”Tarvitsemme rahataitoja joka päivä. Mikä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Talouskasvatuksen vastuu on vanhemmilla. Opetamme lapsillemme hyviä ruokailu- ja liikuntatottumuksia, miksi emme opettaisi rahataitoja. Pienillä asioilla annat hyviä malleja lapselle ja sitä kautta myös rahataitoja tulevaisuuteen. Lapset oppivat parhaiten esimerkin kautta. Talouskasvatus ei ole vaikeaa. Kun tiedostamme omaa käytöstämme rahan suhteen, niin se jo kantaa hyvin pitkälle.

Lapset ja raha on tarkoitettu kaikenikäisten lasten vanhemmille. Vanhempien toiminta vaikuttaa siihen, minkälaiset tavat lapset omaksuvat. Kirja vastaa muun muassa kysymyksiin siitä, miksi rahasta on tärkeää puhua, miksi säästäminen ja sijoittaminen kannattaa ja millaisia konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja voi hyödyntää talouskasvatuksessa.”

– Nina Nordlund

Kortinvartija – Pauliina Jokinen, Kyösti Hagert (2018, Atena Kustannus)

”Talousasioissa on tärkeintä olla itselleen rehellinen niin menojen kuin tulojenkin suhteen. Tasapainossa oleva talous antaa vapautta elää haluamaansa ja arvojensa mukaista elämää. Kirjan idea on opastaa järkevyyteen talousasioissa.Kortinvartija on suunnattu nuorille, mutta sopii oikein hyvin jokaiselle, joka tarvitsee apua ja tukea kohti itsenäistä talouselämää.

Kirjasta lukija saa muun muassa apua oman budjetin laadintaan. Sen avulla omat menot ja tulot pysyvät tasapainossa ja rahaa saa lähes ”huomaamatta” säästöön. Kortinvartija vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mikä voisi olla minulle sopiva sijoitusvaihtoehto? Mitä tulee ottaa huomioon lainatarjouksia vertaillessa? Miten oman talouden kivijalka rakennetaan? Kirjasta löytyy myös tehtäviä talouden suunnittelun tueksi.”

– Kyösti Hagert

 Arvoguru – Jarkko Aho, Karo Hämäläinen, Jukka Oksaharju (2018, Oksaharju Capital Oy)

”Arvoguru on suunnattu lukijalle, joka haluaa syventää ja laventaa tietämystään arvosijoittamisesta. Tiivistettynä arvosijoittaminen tarkoittaa sijoittamista aliarvostettuihin osakkeisiin. Kirjasta lukija saa vastauksen muun muassa siihen, millä tavoilla arvosijoittamisen gurut ovat harjoittaneet ja harjoittavat arvosijoittamista, millaisiin asioihin erilaiset arvosijoittajat kiinnittävät huomiota ja mitä osakkeita erilaiset arvosijoittajat voisivat ostaa Helsingin pörssistä.

Kirjailija oppii jokaista kirjaansa kirjoittaessaan. Minulle suurin Arvogurun myötä tullut oivallus liittyy kassavirran tarkasteluun tuloslaskelman tiiraamisen ohella. Yhtiöön virtaa sisään rahaa asiakkailta. Osa rahasta kuluu tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja rahoituskuluihin. Jäljelle jäävät eurot yhtiö voi joko investoida nykyisen toiminnan ylläpitämiseen vaadittaviin ylläpitoinvestointeihin tai kasvua tavoitteleviin kasvuinvestointeihin tai sitten jakaa omistajilleen. Sijoittajan kannalta olennaista on, millaista kassavirtaa yhtiö tuottaa ja kuinka sen johto ohjailee rahoja”

– Karo Hämäläinen

Huom: Guru-sijoituskirjasarjaan kuuluvat myös aiemmin julkaistut Laatuguru ja Sijoita kuin guru. Laatuguru käy läpi laatusijoittamisen periaatteet, edeten suurista linjoista Helsingin pörssin yksittäisten yhtiöiden tarkasteluun. Sijoita kuin guru esittelee sijoituskirjallisuushistorian tärkeät sijoitusfilosofiat sadan viime vuoden ajalta.

Tuoton arvoitus ratkeaa – Henri Elo (2015, Alma Talent)

Kirjan tarkoitus on hahmottaa, etteivät pörssikurssit tipu taivaalta. Vaikka lyhyellä aikavälillä kurssit heiluvat yhtiökohtaisista tai taloussuhdanteisiin liittyvistä syistä johtuen, niin jo muutaman vuoden perspektiivillä yhtiön oma talouskehitys ratkaisee osaketuoton. Case-esimerkit osakkeista ja yrityksistä konkretisoivat sisältöä ja tuovat mukaan tarinallisuutta.

Tuoton arvoitus ratkeaa on tarkoitettu kaikille aloittelijoista kokeneempiin sijoittajiin. Liikkeelle lähdetään siitä, mikä on osake. Osake on pala yritystä ja osakesijoittaja on tavallaan yrittäjä pienellä omistusosuudella. Kun tämän oivaltaa, niin oivaltaa myös sen, että hyvä yritys tekee sinulle joka päivä tulosta ja kassavirtaa. Osakemarkkinoilla ei kannata hötkyillä jokaisesta rasahduksesta. Kirjan luettuaan lukija tietää muun muassa, mistä tunnistaa laatuyhtiön.”

– Henri Elo

Nainen ja rikastumisen taito – Ninni Myllyoja, Emilia Kullas (2014, Talentum)

”Nainen ja rikastumisen taito kertoo, miksi sijoittaminen on tärkeää ja miksi on oleellista aloittaa heti eikä vasta huomenna. Kirjan luettuasi hallitset sekä osake- että asuntosijoittamisen perusteet ja tiedät mistä löydät lisää tietoa.

Kirja on kirjoitettu naisten elämää silmällä pitäen, mutta se sopii kaikille, jotka tuskailevat aloittamisen kanssa. Teoksen luettuasi oivallat, että sijoittaminen ei ole vaikeaa ja työlästä, eikä siinä tarvitse pelätä menettävänsä säästöjään.

Jos pohdit, tarvitseeko sijoittamiseen suuria säästöjä, miksi sijoittaminen on tärkeää juuri naisille tai mistä oikein pitäisi aloittaa, saat vastauksen näihin kysymyksiin. Nainen ja rikastumisen taito on yleistajuinen ja humoristinenkin opas, asiaa unohtamatta. Se ei kerro, miten säästää vähiä rahojaan, vaan miten saat vähätkin rahat poikimaan.”

– Ninni Myllyoja

Kim Lindström: Puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä (2013, Talentum)

Konkarisijoittaja Kim Lindström kuvaa teoksessa, kuinka osakemarkkinat ovat puolessa vuosisadassa muuttuneet perusteellisesti. Lindström kuvaa osuvasti, miten 1960-luvun sijoittaja näkisi tämän päivän. Robottien käymä osakekauppa kuulostaisi hänestä sekopään hourailulta. Yhtä epäuskottavalta tuntuisi osakkeiden ostaminen yhdessä silmänräpäyksessä maapallon toiselta laidalta. Vaatimattomista oloista kotoisin oleva Lindström oli useana kesänä prikkarina Helsingin kaupungin laiturihuollossa ja sai säästettyä pesämunan ensimmäisille sijoituksille.

Viittä vaille valtiotieteen maisteri aloitti Helsingin Osakepankissa, vaikkakin huonommalla palkalla kuin mihin Länsisatamassa oli tottunut. Osa ikäluokasta valtasi Vanhaa ylioppilaistaloa, Lindström tutki sijoitusmarkkinoita. Kirja etenee kronologisesti Lindströmin nuoruusvuosista nykypäivään.

Teos on oiva lukuelämys sekä vanhemmille että vasta aloittaneille yksityissijoittajille. Suomen ehkä ensimmäisen analyytikko on ollut uranuurtaja niin sijoitustutkimuksessa, rahastotoiminnassa kuin varainhoidossakin.

– Riitta Ekholm, taloustoimittaja

Seppo Saario: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin

Suomalaiselle osakesäästäjälle kirjoitettu pörssiopas vastaa 10. uudistetussa painoksessaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miksi pörssiyhtiöt ovat paras pitkän aikavälin sijoituskohde? Milloin pitää ostaa, milloin myydä? Mitkä tekijät johtavat pörssiyhtiön kurssin nousuun? Miten sijoitan ulkomaille? Mitä etuja sijoitusrahastot tarjoavat?

Kirjaa ei ole turhaan sanottu sijoituksen ”Pörssiraamatuksi”. Se kertoo selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, miten sijoituskohteet kannattaa valita ja mihin sijoittajan tulee kiinnittää huomiota pyrkiessään todella ansaitsemaan pörssiosakkeilla. Saarion sijoitusopas sisältää lukuisia sijoittajan omia kokemuksia ja tämä tekee kirjasta samaistuttavan ja kiinnostavan.

Kirjan viimeisessä luvussa sijoittaja saa täyspotin kullanarvoista tietoa. Saario on koostanut sadan ikivihreän pörssivihjeen listan, josta moni kokeneempikin sijoittaja löytää sekä uutta että hyvä muistaa –tietoa.

– Riitta Ekholm, taloustoimittaja

Puuttuuko suosikkisijoituskirjasi listalta? Vinkkaa meille! Voit kommentoida artikkelin alle tai lähettää sähköpostia osoitteeseen kiia.etelavuori (at) porssisaatio.fi.

Piditkö tästä artikkelista? Siinä tapauksessa saattaisit pitää sisällöistämme myös FacebookissaTwitterissä sekä uutiskirjeessä

Jaa artikkeli

Kommentit