Kuukauden yhtiö: Faron Pharmaceuticals Oyj

Faron (Nasdaq Helsinki: FARON, AIM: FARN) on kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka kehittää uusia hoitoja sairauksiin, joiden hoidossa on merkittäviä puutteita. Yrityksen lääkekehitysohjelmat perustuvat reseptoreihin, joilla on merkitystä immuunivasteen säätelyssä, onkologiassa ja elinvammoissa. Faronin immuuniterapiaan kehittämä Clevegen on uudentyyppinen anti-Clever-1-vasta-aine, jolla on kyky muuntaa immuniteetin tukahtuminen immuniteetin aktivoitumiseksi erilaisissa sairauksissa, mikä tuo mahdollisuuksia onkologiaan, tarttuvien tautien hoitoon ja rokotteiden kehittämiseen. Clevegen on edennyt faasi I/II:n kliiniseen kehitykseen uudentyyppisenä makrofaageihin kohdistuvana immuniteetin tarkistuspisteisiin perustuvana immunoterapiana potilailla, joilla on kiinteä kasvain, ja ei muuta tehokasta hoitoa. Clevegeniä voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmähoitona muiden perinteisten tai uusien immunologisten hoitojen kanssa. Faronin elinvaurioita ehkäisevä lääkekandidaatti, Traumakine, on parhaillaan testattavana useassa kansainvälisessä loppuvaiheen faasi III -tutkimuksessa COVID-19 potilailla. Traumakine on suonensisäisesti annosteltava beta interferoni, joka on hyvin tunnettu elimistön luontainen aine viruksia ja inflammaatiota vastaan. Faron sijaitsee Turussa.

Faron Pharmaceuticalsin toimitusjohtaja Markku Jalkanen. Yhtiö rinnakkaislistautui 3.12.2019 Nasdaq First North -kasvumarkkinalle. Listautui alun perin Lontoon AIM-markkinalle 2015.

Clevegen on Faronin kokonaan omistama uusi täsmäimmunoterapia. Se kohdistuu Clever-1-positiivisiin, kasvaimeen hakeutuviin makrofaageihin (tumour-associated macrophages, TAM) valikoiduissa etäpesäkkeisissä tai leikkauskelvottomissa kiinteissä kasvaimissa. Missä vaiheessa sen (bexmarilimab) kehitystyö on?

Hyvien pre-kliinisten kokeiden jälkeen tällä hetkellä faasi I/II:n kliinisessä tutkimuksessa, jossa kohteena kymmenen eri vaikeasti hoidettavaa syöpätyyppiä. Tämä MATINS-tutkimus on suunniteltu niin, että voi edetä faasi III -tutkimukseksi ja edelleen myyntilupahakemukseen saakka.

Traumakine-lääkettänne tutkitaan mahdollisena lääkkeenä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Viimeisimmän puolivuosikatsauksen mukaan II/III-vaiheen tutkimusten on määrä alkaa Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan Beth Israel Deaconess -sairaalassa virusinfektiosta kärsivillä tehohoitopotilailla vuoden 2020 viimeisen osavuosineljänneksen aikana. Jos tulokset ovat lupaavia, kuinka kauan arviolta käytännössä menee, että lääke voitaisiin kaupallistaa, jos asiat menevät suunnitelmien mukaan? Missä muissa sairauksissa Traumakine toimii?

Itseasiassa Traumakine on mukana sekä WHO:n Solidarity-tutkimuksessa että maailmanlaajuisessa REMAP-CAP tutkimuksessa tuon em. Harvardin vetämän tutkimuksen lisäksi. Kahdesta ensinmainitusta odotamme tutkimustietoja vielä tämän vuoden puolella, mutta kolmannesta (HIBISCUS) vasta ensi vuoden aikana. Hyvät tulokset voivat merkittävästi nopeuttaa markkinoille pääsyä, minkä vuoksi ajankohtaa on vaikea arvioida.

Traumakine voi auttaa myös muihin keskeisiin elimiin kohdistuvien vaurioiden hoitoon. Yksi esimerkki voi olla munuaisvauriot, jossa myöskin, kuten keuhkoissa, hiussuoniverkosto tuhoutuu ja johtaa munuaisen toiminnan heikentymiseen.

Saitte juuri Finnveralta takuun 2,5 milj. euron lainallenne. Mihin nämä rahat etupäässä käytetään?

Traumakinen lääkeaineen, interferoni-betan, tuotannon varmistamiseen.

Ostitte maaliskuussa oikeudet Haematokine-nimisen estäjäaineen kehittämiseen? Missä sitä voidaan hyödyntää?

Monistaa ihmisen veren kantasoluja, jotta voidaan aktivoida tai maksimoida kantasolusiirrännäisten onnistuminen esim. luuydinsiirtopotilailla.

Rinnakkaislistautumisenne Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle helpotti pohjoismaisten sijoittajien kaupankäyntiä osakkeillanne. Teillä on nyt Suomessakin lähes 7 000 osakkeenomistajaa. Ennen First Northiin listautumista teillä oli hieman yli 200 ja tammikuussa listautumisen jälkeen 500 osakkeenomistajaa Suomessa. Kuinka paljon osakkeenomistajia teillä on AIM:issa?

Merkittävästi vähemmän vaikkakin kokonaisluku on piiloutunut osittain rahastojen taakse.

Faronilla on syyskuun lopussa Euroclearin omistajaluettelon mukaan noin 7 100 osakkeenomistajaa. Osakeomistus on jakautunut siten, että suorarekisteröityjen omistajien omistusosuus on noin 53 %  ja hallintarekisterissä on noin 47 %. Hallintarekisterin määrissä suurin osa on Depositary interest instrumentteja eli ovat kaupankäynnin kohteena AIM:ssa.

Lisätietoja: www.faron.com

Pörssisäätiö ja Nasdaq Helsinki esittelevät säännöllisesti Kuukauden pörssiyhtiön. Tavoitteena on tehdä erilaisia pörssiyhtiöitä tutuksi. Usein esille nostetaan esimerkiksi tuoreita listautujia tai juhlavuottaan viettäviä yhtiöitä. Valinta ei ole sijoitussuositus.

Lue myös edellisten kuukausien yhtiöistä:

2020

2019

2018

Jaa artikkeli

Kommentit