Lukuviikko 2022

04.04.2022

Lukutaito on kansalaistaito, joka mahdollistaa osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja pärjäämään elämässä.

Tällä viikolla 4.–10.4.2022 vietetään lukutaidon teemaviikkoa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin lukemiseen ja lukutaitoon liittyvää sisältöä. Lukutaito on kansalaistaito, joka kuuluu kaikille. Lukeminen auttaa keskittymään, tuo tietoa ja herättää iloa. 

Etenkin nyky-yhteiskunnassa monimuotoisen lukutaidon tärkeys korostuu, sillä mediaympäristö on muuttanut lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Monilukutaitoinen henkilö pystyy analysoimaan erilaisia tekstityyppejä sekä sanallisia, visuaalisia ja auditiivisia materiaaleja. Monilukutaidosta on hyötyä myös sijoittamisesta ja taloudesta lukiessa. 

Sijoittamiseen sekä talouden hallintaan liittyvää kirjallisuutta on saatavilla yhä enemmän, minkä myötä aloittelevankin sijoittajan on helppo päästä alkuun. Pörssisäätiö on laatinut kaikille ilmaisia ja avoimia oppaita, joissa esitellään muun muassa sijoittamisen peruskäsitteitä, eri arvopaperilajeja sekä sijoitusten verotusta.

Sijoittaminen – Opas uteliaille: Haluaisit sijoittaa, mutta et tiedä miten aloittaa? Tämä opas tutustuttaa sinut sijoittamisen maailmaan sekä opastaa sijoittamisen salat askel askeleelta.

Sijoittajan vero-opas: Kaikki, mitä sijoittajan tulee tietää verotuksesta.

Sijoittajan korko-opas: Esittelee erilaisia korkoa tuottavia sijoituskohteita sekä erityisesti yksityishenkilöille sopivia korkosijoituksia. 

Osakeopas: Osakeopas antaa perustietoja osakkeista ja osakesäästämisestä. Opas sopii sekä asioihin vasta perehtyvälle säästäjälle että kokeneemmalle osakesijoittajalle.

Tutustu näihin ja muihin Pörssisäätiön oppaisiin täältä. Oppaat ovat ladattavissa ilmaiseksi!

Lisää raha- ja sijoitusaiheisia lukuehdotuksia löydät Pörssisäätiön kirjanurkasta.

 

Jaa artikkeli

Kommentit