Aktieguide

I Finland finns nästan 800 000 privatpersoner som äger aktier i börsbolag. I slutet av 2016 hade de finländska hushållen sammanlagt 85 miljarder euro på bankkonton, 36 miljarder euro i börsaktier och 22 miljarder euro i placeringsfonder.

En typisk aktiesparare äger aktier i tre bolag och har en årlig dividendavkastning på 500 euro. Placering i börsaktier är ett sätt att sköta sin ekonomi, förbereda sig för framtiden och öka sin förmögenhet.

Aktieguiden ger grundläggande information om aktier och aktiesparande. Guiden lämpar sig för både sparare som nyligen introducerats till aktieplacerandet och mer erfarna aktieplacerare.

I guiden berättas om avkastningen och riskerna förknippade med aktieplacerande. Vanligtvis går avkastningen och risken hand i hand. Större avkastningsförväntningar är också förknippade med större risker. Diversifiering är det enda sättet att minska risken utan att sänka avkastningsförväntningarna. I guiden behandlas också placeringsstrategier. En bra plan är hälften vunnet. Dessutom bekantas läsaren med bland annat aktiehandel, börsnoteringar och aktieemissioner samt aktieägarens rättigheter.

De senaste uppdateringarna i Aktieguiden har gjorts av Joonatan Naukkarinen ekonomisk sakkunnig vid Börsstiftelsen. Börsstiftelsen tackar alla experter som under åren hjälpt med att utarbeta Aktieguiden.

Många aktieplacerare letar efter placeringstips. Denna guide innehåller inga sådana. Guiden innehåller dock många goda råd. De viktigaste anvisningarna finns samlade i slutet av guiden som en minneslista för aktiesparare. Denna lista rekommenderas för långsiktiga aktieplacerare som vill undvika risker som stöd för utarbetandet av en besparingsplan.

Jag önskar er trevliga lässtunder med Aktieguiden.

Lataa