Listautujan käsikirja

 

Ilman pääomamarkkinoita ei ole kasvua ja ilman kasvua ei ole pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinoilla kohtaavat sijoittajat ja sijoituskohteet. Sijoituskohteita ovat kasvuhalukkaat yhtiöt, joilla on loistava idea ja halu luoda uusia työpaikkoja, mutta ei rahaa toteuttaakseen näitä suunnitelmia. Sijoittajia ovat esimerkiksi kotimaiset yksityishenkilöt, jotka haluavat sijoittaa varallisuuttaan tuottavammin. He ovat valmiita ottamaan tiettyä riskiä saadakseen mahdollisuuden vaurastua. Samalla he rahoittavat kasvua, mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen ja lopulta osallistuvat koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamiseen.

Vuoden 2011 lopussa tilanne näytti hälyttävältä. Yksikään yhtiö ei ollut listautunut Suomessa koko vuonna ja edellisestä listautumisannista oli aikaa yli neljä vuotta. Pörssilistautumista kritisoitiin vaikeana, kalliina ja riskialttiina projektina. Saman vuoden keväänä Suomeen oli tullut uusi kevyemmin säännelty markkinapaikka, First North Finland. Tämä markkinapaikka oli vain kolmen yhtiön koti ja useimmille sijoittajille ja yhtiöille täysin tuntematon.

Pörssisäätiö kokosi yhteen markkinatoimijoita selkiyttämään listautumista monenkeskiselle markkinapaikalle Suomessa. Listautumisten edistämisprojektissa luotiin kansallista käytäntöä listautumiskyn- nyksen poistamiseksi. Päätettiin keskittyä monenkeskisen markkinapaikan hakeutumisprosessiin. Syntyi Listautujan käsikirja.

Listautumisten edistämisprojektiin osallistuivat työryhmän varsinaisina jäseninä Jaakko Eteläaho (Finanssialan Keskusliitto / Nordea Corporate Finance), Sari Helminen (Finanssivalvonta), Janne Lauha (Asianajajaliitto / Asianajotoimisto Castrén & Snellman), Susanna Tolppanen (NASDAQ OMX Hel- sinki) ja Mikael Österlund (KHT-yhdistys / PwC). Pörssisäätiö kiittää heitä tästä markkinoiden hyväksi pyyteettömästi ja korvauksetta tehdystä erittäin arvokkaasta työstä.

Lisäksi työskentelyyn ovat osallistuneet Anna-Maarit Laurila ja Thomas Landell Castrén & Snellmanilta, Maria Rekola Finanssivalvonnasta, Maria Gartz NASDAQ OMX Helsingistä, Esa Kankkunen ja Liisa Kiuru Euroclear Finlandista, Claes von Heiroth Heiroth Capitalista sekä Kirsi Tamminen Pörssisäätiöstä. Pörssisäätiö kiittää myös heitä lämpimästi.
Meidän markkinatoimijoiden tulee jatkaa työskentelyä yhteisten käytäntöjen luomiseksi ja listaus- markkinoiden herättämiseksi. Suomi tarvitsee toimivia pääomamarkkinoita ja toimiva listausmarkkina on tässä yksi keskeinen osa. Listauskynnyksen poistamiseksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä.

Verolainsäädäntömme luo keinotekoisen kynnyksen. Listaamattomien ja monenkeskisen markkinapaikan yhtiöiden osinkoverokohtelu tulisi yhtenäistää. Yrittäjyyden tukeminen on elintärkeää. Sama edullinen osinkoverokohtelu tulee kuitenkin ulottaa myös monenkeskiselle markkinapaikalle Stadighin työryhmän suosituksen mukaisesti.
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa täytyy lisäksi varmistaa, ettei monenkeskisen markkinapaikan yhtiöille uloteta turhaan säännellyn markkinan pörssiyhtiöiden sääntelyä silloin kun tämä ei EU-direktiivien kansallisessa implementoinnissa olisi välttämätöntä.

Kädessäsi on Listautujan käsikirja. Toivotan antoisia lukuhetkiä sen parissa. Toivottavasti jo pian teoriasta tulee käytäntöä. Juuri Sinulla on tärkeä rooli kotimaisen pääomamarkkinan edistämisessä. Kiitos että olet mukana edistämässä Suomen kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Pörssitalossa 4.6.2012

Sari Lounasmeri
Pörssisäätiön toimitusjohtaja
Listautumisten edistämisryhmän puheenjohtaja

Asiaan liittyvät muut tiedostot:
Yhtiöesitteen tarkistuslista (.pdf)
Kuvaus arvo-osuusjärjestelmän liittämistoimista (.pdf)
Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikalle (.pdf)
Lomakkeet (NasdaqOMXNordic.com)

Otteita oppaasta:
Mallidokumentaatio (.pdf)
Esimerkkikuvaus (.pdf)
Yhtiöesitepohja (.doc)
Due Diligence (.pdf)
Hakemus ja tarkituslista (.pdf)
Listautujan käsikirjan kannet (.pdf)

Lataa