Placerarens ränteguide

I Börsstiftelsens Placerarens ränteguide presenteras ränteplaceringar som är lämpliga speciellt för privatpersoner. Guiden används även som läromaterial för grundexamen inom placeringsbranschen.

I något skede av livet betalar eller får de flesta av oss räntor.  En bostadslåntagare betalar ränta, medan en långivare får ränta.  Den mest bekanta ränteplaceringen är en bankdeposition.  Vi lever dock i exceptionella tider nu när räntenivån är så låg att det för vanliga bankdepositioner inte betalas någon ränta alls. Vi finländska privatpersoner har sammanlagt över 80 miljarder euro på våra bankkonton. Då inflationen är högre än räntan, förlorar pengarna på bankkonton så småningom köpkraften.

Att fördela resurserna på olika tillgångsslag med olika egenskaper är ett bra sätt att sträva efter en trygg och stabil ekonomisk ställning. Avkastningen som sparandet ger kan förbättras och riskerna kan minskas med hjälp av långsiktiga och systematiska val.

Den uppdaterade Placerarens ränteguiden 2018 har lanserats

Placerarens ränteguiden har uppdaterats. Den har publicerats på Börsstiftelsens webbsida 14.5.2018.

Sedan 2011 ansvarar ekon. dr, professor Mika Vaihekoski för uppdateringen av Ränteguiden. De senaste tilläggen och ändringarna till texten har gjorts i januari 2018. Uppdateringen av guiden sköttes tidigare av Sirkka-Liisa Roine. Börsstiftelsen tackar dem båda varmt för det värdefulla arbetet.

 

Placerarens ränteguide 2016

 

Den nyaste guiden kan man ladda också här (klicka ikonen nedan):

Lataa