Placerarens skatteguide

Börsstiftelsen har gett ut Placerarens skatteguide varje år sedan 1988.

Placeraren strävar med sin placering efter uppsving. Det viktigaste är vad som sist och slutligen blir nettot av avkastningen. Beskattningen utgör en central kostnad vid placeringen.

Uppgifterna i Skatteguiden 2019 har uppdaterats av skatteexperter från Borenius Advokatbyrå Ab. Skatteguiden har översatts till svenska av Multiprint Oy.

Den uppdaterade Placerarens skatteguiden 2019 har lanserats

Placerarens skatteguide 2019 har publicerats på Börsstiftelsens webbsida 23.4.2019. Senare i maj kan man också köpa den på nätbutiken.

Inga ändringar av beskattningen som vore betydelsefulla för beskattningen av placerare 2019 jämfört med föregående år har trätt i kraft.  De centrala strukturerna och skattesatserna ligger på samma nivå som tidigare. År 2019 är skattesatsen för kapitalinkomster 30 procent, och för beskattningsbara kapitalinkomster över 30 000 euro 34 procent. Börsdividenderna omfattas av kapitalinkomstskatten till 85 procent. Skatten på börsdividender är alltså 25,5–28,9 procent.

I uppdateringarna till Placerarens skatteguide har vi beaktat de frågor som vi fått från läsarna.  Ändringar i guiden har särskilt gjorts i frågor som gäller aktuella rättsliga avgöranden.  Före detta Talvivaaras, nuvarande Ahtiums, konkurs har väckt många frågor bland läsarna. Därför tas fallet också upp i guiden.  Dessutom har den ändring i beskattningen av förluster som hänför sig till virtuella valutor inkluderats i guiden.

Placerarens skatteguide 2018

Använda den har guiden när du kontrollerar skattedeklarationen för skatteåret 2018 (den skattedeklarationen man har fått i mars-april 2019):

Den nyaste guiden kan man ladda också här (klicka ikonen nedan):

Lataa