Placeringsfondsguide 2015

Månadssparandet i fonder är ofta det första steget till placeringsvärlden. I placeringsfonder kan man placera antingen regelbundet eller som engångssummor. Placeringsfonder används särskilt när man vill sprida placeringarna till utlandet eller till objekt om vilka det är svårt att få information eller vilka det annars är besvärligt att placera i direkt.

Spridning är det lättaste sättet att hantera riskerna. Med spridning avses att placeraren inte placerar alla sina pengar i samma objekt. Medlen i en placeringsfond är placerade i flera olika objekt. Därmed erbjuder placeringsfonder ett lätt sätt att sprida på sina investe ringar.

I Placeringsfondsguiden presenteras olika slag av placeringsfonder och beskrivs de risker och möjligheter de för med sig. Därtill för vi fram olika saker som en fondplacerare bör fästa sin uppmärksamhet vid i valet av fond. Det finns många sinsemellan mycket olika placeringsfonder, vars avkastningsförväntningar och risker avviker från varandra.

Vi önskar er trevliga lässtunder och goda placeringar!

 

Lataa