Sijoittajan sielunelämää

Tämä tarina kertoo säästäjistä ja sijoittajista. Meistä jokaisesta.

Käytämme tarkoituksella sanaa sijoittaja. Sijoittajalla tarkoitamme arvopapereiden haltijoita, yritysten omistajia. Sijoittajat ovat omistajia, jotka rahoittavat yrityskasvua ja siten mahdollistavat uusien työpaikkojen syntymisen. Sijoittajiin kohdistuu kuitenkin useita epäluuloja. Halusimme käsitellä myös niitä. Jonkun mielestä sijoittaja on lyhytaikainen keinottelija ja omistaja pitkäaikainen ankkuri. Tässä tarinassa heitä kaikkia kutsutaan rohkeasti sijoittajiksi. Ennakkoluuloista huolimatta tai ehkä juuri ennakkoluulojemme haastamiseksi.

Oman talouden hallinta on yksi nykyelämän keskeisiä perustaitoja.
Jos menot saa pidettyä pienempinä kuin tulot, jää rahaa yli. Tämän rahan
voisi sijoittaakin. Moni sijoittaja on aloittanut pienestä. Keräsimme konkarisijoit- tajilta tarinan loppuun neuvoja. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Eikä liian aikaista.

Lataa