Sijoitusrahasto-opas 2015

Kuukausittainen rahastosäästäminen on usein ensimmäinen askel sijoittamisen maailmaan. Sijoituksia rahastoihin voi tehdä joko säännöllisesti tai kertasummina. Sijoitusrahastoja käytetään erityisesti kun halutaan hajauttaa sijoituksia ulkomaille tai kohteisiin, joista on joko vaikea saada tietoa tai muuten hankala sijoittaa suoraan.

Hajauttaminen on keskeinen tapa hallita riskejä. Hajauttamisella tarkoitetaan sitä, ettei sijoittaja laita kaikkia rahojaan samaan kohteeseen. Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useaan kohteeseen. Siten sijoitusrahastot tarjoavat helpon tavan hajauttaa sijoituksia. Sijoitusrahasto-oppaassa esitellään eri rahastotyypit ja kuvataan niiden riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi tuodaan esille seikkoja, joihin rahastosäästäjän on syytä kiinnittää huomiota valitessaan rahastoa. Tarjolla on hyvin erilaisia sijoitusrahastoja, joiden tuotto-odotukset ja riskit poikkeavat toisistaan.

Mukavia lukuhetkiä ja hyviä sijoituksia.

 

Lataa