Tuottorahasto

Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Jaa artikkeli

Kommentit