Sektorijakauma osakeomistuksesta

Tilastossa esitetään osakeomistuksen jakautuminen eri sektoriluokkiin (% liikkeeseenlasketusta määrästä). Ulkomaalaisomistukseen katsotaan kuuluvan sekä ulkomaat että omaisuudenhoitajien hallinnoima hallintarekisteri. Julkisyhteisöihin kuuluvat suuret institutionaaliset sijoittajat kuten työeläkelaitokset. Käytetty sektoriluokitus perustuu Tilastokeskuksen Sektoriluokitukseen.

Päivitetty 31.12.2019