Pörssin toimialaluokitus

Pörssiyhtiöt jaetaan markkina-arvoryhmissä vielä toimialoihin. Nasdaq OMX:n käyttämä luokitus pohjautuu ICB-järjestelmään (Industry Classification Benchmark). Yhtiöt luokitellaan toimialoihin, joista pääosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu.

Uusi toimialaluokitus:

Nasdaq OMX on siirtynyt käyttämään vuoden 2012 alusta ICB-toimialaluokitusta (Industry Classification Benchmark).

Toimialaluokat ovat:

Öljy ja kaasu

Perusteollisuus

Teollisuustuotteet ja -palvelut

Kulutustavarat

Terveydenhuolto

Kulutuspalvelut

Tietoliikennepalvelut

Yleishyödylliset palvelut

Rahoitus

Teknologia