Sanasto

A

Arvopaperisäilytys

Pankin tai muun arvopaperinvälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.

Avaava tase

Uusiin laatimisperiaatteisiin siirtymisen hetkelle ladittava yhtiön tase, jossa eritellään yhtiön varat ja velat.

Arvopaperistuminen

Arvopapereiden, kuten joukkovelkakirjojen tai muiden jälkimarkkinoille sopivien rahoitusmuotojen käyttö perinteisen pankkilainan asemesta.

Arvostus

Rahamäärien määrittelyt, joiden suuruisena varat ja velat merkitään taseeseen tai tuotot ja kulut tuloslaskelmaan.

Avoir fiscal

Ks. yhtiöveron hyvitysjärjestelmä.