Sanasto

B

Bear market

Markkinoiden laskukausi.

Beta-kerroin

Osakkeen markkinariskiä ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta mittaava kerroin. Jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden betan osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimäärin vähemmän.

Bond(i)

Ks. joukkovelkakirjalaina (englanniksi bond).

Bullet-laina

Joukkolaina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan päättyessä.

Basis point

Prosenttiyksikön sadasosa (0,01). Pienin yksikkö, jolla korko voi muuttua. Piste.

Benchmark-indeksi

Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mukaan, esimerkiksi OMX Helsinki Cap -indeksi. Benchmark-indeksi. Kts. vertailuindeksi.

Blue chip -yhtiö

Suuri ja tunnettu pörssiyhtiö, jolla on pitkä toimintahistoria ja joka on vakiinnuttanut vahvan taloudellisen aseman.

Bull market

Markkinoiden nousukausi.