Sanasto

L

Leimavero

Lainannoston tai panttivelkakirjan haun yhteydessä maksettava vero, joka on poistettu vuonna 1998. Ks. myös varainsiirtovero.

Liiketulos

Yritysten voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.

Liikkeeseenlaskija

Yritys, valtio, kunta tai muu julkisyhteisö, jolla on oikeus laskea liikkeeseen arvopapereita.

Likvidi

Nopeasti rahaksi muutettava.

Limiitti

Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.

Listalleottoesite

Pörssiyhtiön arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä tekemä esite taloudellisesta tilastaan. Esite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa.

Lisäosakeoptio

Yhtiön mahdollisuus lisätä myytävien osakkeiden määrää suuren kysynnän vuoksi osakeannin tai myynnin yhteydessä. Green shoe.

Lunastuspalkkio

Rahastoyhtiön perimä palkkio sijoitusrahasto-osuuden lunastuksesta.

Luottokelpoisuus

Yhtiön kyky selvitä veloistaan ja vastuistaan.

Luottoriski

Riski, ettei yhtiö pysty maksamaan takaisin ottamaansa luottoa, esimerkiksi joukkovelkakirjalainaa.

LBO Leveraged buyout

Yritysosto, joka rahoitetaan lainapääomalla. Luottojen vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Laina maksetaan yhtiön tulevilla tuotoilla.

Liikearvo, goodwill

Osa ostetun liiketoiminnan kauppahinnasta, joka ylittää ostettujen varojen ja velkojen käyvän arvon erotuksen.

Liikevaihto

Yrityksen tilikauden myynti.

Liikkeeseenlasku

Osakeanti tai joukkolainan myynti yleisölle, emissio.

Likviditeetti

Mm. arvopaperimarkkinoiden kyky välittää suuria kauppoja.

Liputus

Omistusoikeuden julkistaminen, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta. Liputusrajat ovat 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% ja 66%.

Listayhtiö

Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Lunastushinta

Rahastoyhtiön sijoitusrahasto-osuudesta sen omistajalle maksama hinta.

Lunastusvelvollisuus

Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus.

Luottokelpoisuusluokitus

Luottokelpoisuuden arviointiin erikoistuneen laitoksen arvio yhtiön kyvystä maksaa velkansa.