Sanasto

N

Nikkei-indeksi

Tokion arvopaperipörssin osakeindeksi, joka kuvaa siellä listattavien osakkeiden keskimääräisiä hintoja.

Nollakuponkikorko

Korkokupongittoman sijoitusinstrumentin, kuten nollakuponkilainan tai rahamarkkinainstrumentin tuotto.

Noteeraus

Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa. Käytetään joissain yhteyksissä myös puhuttaessa osakkeen kurssista.

NASDAQ

Alunperin Yhdysvalloissa toiminut pörssi.  Nimi on lyhenne sanoista National Association for Securities Dealers Automated Quotations.

Nimelliskorko

Joukkolainan nimelliskorko, joka ilmoitetaan lainaa liikkeeseen laskettaessa. Korkotuotto on nimelliskoron suuruinen, jos lainan arvo on 100 prosenttia eli nimellisarvo.

Nollakuponkilaina

Laina, jolle ei laina-aikana makseta korkoa. Nollakuponkilainat hankitaan alle nimellishinnan, mutta niistä maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä nimellishinta, joten tuotto muodostuu merkintä- ja takaisinmaksuhinnan erotuksesta. Rahamarkkinainstrumentit ovat nollakuponkilainoja.