Sanasto

C

Current ratio

Yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen.

CD

Certificate of deposit. Ks. sijoitustodistus.