Sanasto

Y

Yhteisösijoittaja

Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja

Yksityistäminen

Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisöanti

Suunnattu anti suunnataan tietyille tahoille, esimerkiksi yrityskaupassa myyjille, kun osakkeita käytetään kaupan maksuvälineinä. Anti voidaan suunnata myös yleisesti sijoittajille, jolloin on kyseessä yleisöanti.

Ylikurssi

Nimellisarvon ylittävä osa joukkolainen hinnasta.

Ylimyynti

Lyhyeksi myynti, shorttaus (englanniksi short selling). Arvopapereiden myynti, vaikka ei omistakaan niitä. Tavoitteena on hyötyä kurssien laskusta. Myyjä lainaa arvopaperit myyntihetkellä välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Jos sijoittaja pystyy ostamaan arvopaperit alentuneeseen hintaan, hän voittaa. Jos hinta nousee, hän häviää.

Yritysten yhteenliittymä

Yrityskaupan seurauksena syntyvä tilanne, jossa yhtiö ostaa määräysvallan toisesta yhtiöstä, ja yhtiöt muodostavat konsernin sekä laativat myös konsernitilinpäätöksen.

Yhdistelmärahasto

Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä

Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Avoir fiscal.

Yleisindeksi

Koko osakemarkkinoita kuvaava indeksi.

Yleisölaina

Arvopaperimarkkinoilla säästäjät eli yleisö antavat arvopapereita vastaan varojaan rahoituksen tarvitsijoiden käyttöön. Riski varojen takaisinsaannista jää säästäjälle.

Ylimerkintä

Arvopaperin kysyntä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen.

Yritysriski

Yhtiön taloudellisen menestyksen vaikutus osakkeen arvoon.

Yritystodistus

Yrityksen liikkeeseenlaskema vakuudeton jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on enintään 12 kuukautta.