Sanasto

D

Deflaattori

Deflaattori mittaa hintojen muutosta ja kuvaa näin ollen inflaatiota. Deflaattorikäyttö eli deflatointi merkitsee sitä, että jonkun hinta- tai kustannusindeksin avulla muunnetaan arvon muutos kiinteähintaiseksi eli saadaan selville määrän todellinen muutos.

Dow Jones Averages

Dow Jonesin laskemat eri toimialojen ja alueiden indeksit. Tunnetuin on Dow Jones Industrial Average, New Yorkin pörssin markkina-arvoltaan suurimpien teollisuusosakkeiden indeksi.

Debentuurilaina

Yrityksen liikkeeseen laskema joukkovelkakirjalaina, jonka asema yhtiön konkurssissa on huonompi kuin muitten yhtiön sitoumuksien, mutta parempi kuin osakkeenomistajien.

Diskonttaus

Tulevien maksujen nykyarvon laskeminen. Osakkeiden hintoihin voi diskontata kaikki pörssiyhtiöiden tulevaa tuloskehitystä tai markkinoita koskeva uutiset.

Duraatio

Joukkovelkakirjan tai rahasto-osuuden tuotto- ja hintariskin mittari, joka kertoo missä ajassa keskimäärin pääoma ja korot maksetaan sijoittajalle. Se mittaa myös velkakirjan hinnan herkkyyttä korkomuutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sen suurempi riski. Jos duraatio on esimerkiksi 5, se merkitsee, että joukkovelkakirjan hinta muuttuu noin 5 %, jos korkotuotto muuttuu yhden prosenttiyksikön.