Sanasto

F

Finanssisijoitus/varallisuus

Finanssisijoituksia ja -varallisuutta ovat arvopaperit, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat ja sijoitusrahastot sekä talletukset, säästö- ja eläkevakuutukset.

Fuusio

Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen.

FED

Yhdysvaltain keskuspankki.

Futuuri

Sopimus, johon liittyy velvollisuus ostaa tai myydä tulevaisuudessa sopimuksen kohde-etuus, esimerkiksi osake, sovittuun hintaan tiettynä ajankohtana. Sama kuin termiini.