Sanasto

G

Goodwill

Ks. liikearvo.

Gearing-%

Gearing-prosentti eli velkaantumisaste on nettovelan suhde omaan pääomaan. Nettovelka saadaan vähentämällä pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen ja saatujen ennakoiden summasta kassavarat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. Omaan pääomaan lisätään vähemmistöosuudet.

Greenshoe

Ks. Lisäosakeoptio