Sanasto

J

Johdannainen

Sijoitusinstrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen, kohde-etuutena olevan arvopaperin, indeksin, valuutan, hyödykkeen tai oikeuden arvoon. Optiot, futuurit ja termiinit ovat johdannaisia.

Johdannaissopimus

Johdannaissopimusten hinta perustuu joidenkin arvopapereiden tai hyödykkeiden arvoon. Osakkeita koskevat sopimukset antavat oikeuden ostaa tai myydä osakkeet määrätyn ajan kuluttua etukäteen sovittuun hintaan.

Joukkolainaohjelma

Useiden joukkolainojen peräkkäinen liikkeeseenlasku. Ohjelmassa liikkeeseenlaskija tekee vain yhden perusesitteen sekä julkaisee lisäksi lainakohtaiset ehdot.

Julkinen noteeraus

Arvopaperien hintatason määräytyminen julkisilla markkinoilla, kuten pörssissä.

Juoksuaika

Joukkolainan laina- eli juoksuaika, jonka kuluessa laina maksetaan takaisin.

Jälkimarkkinat

Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen. Esimerkiksi pörssikauppa tai arvopaperinvälittäjän järjestämä kauppa.

Jaksotus

Tulon tai menon kohdentaminen tilikauden tulokseen vaikuttavaksi tuotoksi tai kuluksi siten, että tilikauden tulos esitetään oikein.

Johdannaismarkkinat

Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena olevan sopimuksen arvo perustuu toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan arvoon. Optiot ja termiinit ovat johdannaissopimuksia.

Joukkolaina

Yritykset, valtio, kunnat ja muut yhteisöt (liikkeeseenlaskijat) voivat ottaa lainaa yleisöltä laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja, lyhyemmin joukkolainoja. Joukkolaina jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakirjoiksi.

Joukkovelkakirjalaina

Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin joukkovelkakirjoihin. Joukkolaina.

Julkinen osakeyhtiö, oyj

Uuden osakeyhtiölain mukaisesti tietyn kokoinen yhtiö, joka on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Kaikki julkisesti noteeratut yhtiöt ovat oyj:tä. Vastakohta on yksityinen osakeyhtiö, oy.

Jälkimarkkinahyvitys

Joukkovelkakirjan myyjälle viimeisestä koronmaksupäivästä myyntipäivään mennessä kertynyt korko eli jälkimarkkinahyvitys on pääomatuloa. Ostajalle, joka koron maksaa, jälkimarkkinahyvitys taas on pääomamenoa, jonka hän saa vähentää.

Jäännösvero

Jälkikäteen maksettava vero, kun lopullisessa verotuksessa määrätty vero on suurempi kuin ennakkoperinnässä kannettu vero.