Lausunnot

Suomen Pörssisäätiö on puolueeton yhteisö, joka rahoittaa toimintansa Pörssitalo Oy:n vuokratuloilla. Pörssisäätiö on perustettu vuonna 1985, jolloin sen sääntöjen mukaiseksi tehtäväksi määriteltiin arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen. Olennainen osa tätä tehtävää on edunvalvontatyö sen puolesta, että sijoitustoiminnan verotukselliset ja lainsäädännölliset edellytykset kehittyvät ja säilyvät kohtuullisina. Pörssisäätiö antaa lausuntoja, osallistuu kuulemistilaisuuksiin ja on mukana erilaisissa työryhmissä ja muissa arvopaperimarkkinoita ja arvopaperisäästämistä koskevissa lainsäädäntöä valmistelevissa elimissä.

Tältä sivulta pääset lukemaan Pörssisäätiön lausuntoja ja esityksiä. Sivulla on säätiön uusimpia lausuntoja. Lausunnot ovat julkisia ja löydettävissä viranomaisten, ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien sivuilta.