Liisas lista

19.12.2011

Liisas lista presenterar värderingstal, samt tillväxt- och lönsamhetsuppgifter hos över etthundra finska börsbolag. Utöver grundlistan publiceras även listor över resultatbolag och värdebolag. Rangordningen uppkommer ur bolagens nyckeltal, som har viktats på olika sätt. Kontrollera situationen i realtid.

Share article

Kommentarer