Hustavla för aktiesparare

06.08.2012

1. Bedöm affärsverksamhet i stället för kurser

På lång sikt baseras aktiens avkastning på företagets lönsamhet och tillväxt, vilket återspeglas som dividender och uppgång i värde. En gemensam faktor för nästan alla bolag med den bästa aktieavkastningen har varit bättre lönsamhet och tillväxt än för genomsnittliga börsbolag. En förståelse av affärsverksamheten hindrar dig också från att begå misstaget att sälja aktier i goda och sunda bolag under de mörkaste dagarna.

2. Placera långsiktigt

Följ ”köp och behåll”-principen om du vill sova lugnt också vid chocknyheter och kursnedgång. Avkastningen från en kortvarig placering beror på tur och kunskap, och aktiv handel i syfte att få snabba vinster är hårt arbete. På lång sikt – t.o.m. på det stormiga 2000-talet – har aktieplaceringar gett en rimlig avkastning.

3. Känn till din övergripande ekonomiska situation

En aktieplacering är bara en del av dina tillgångar. Storleken på dina inkomster, skulder och egendom påverkar de risker som det lönar sig för dig att ta på aktiemarknaden. Handla så att din ekonomi inte blir lidande om en viss placering orsakar en förlust. Då är du inte heller tvungen att sälja dina aktier till underpris vid en dålig tidpunkt, utan du kan sälja dem då kurserna är på en god nivå. Förutom i aktieplaceringar är det bra att ha en del av medlen placerade i andra objekt: depositioner, masskuldebrevslån, räntefonder eller till exempel bostadsplaceringar. På så sätt kan du vara beredd på marknadsrisken.

4. Ta en lämplig risk

Fundera över om du till naturen är risktålig eller om du skyr risker. Man ska inte placera pengar som man inte har råd att förlora under de närmaste åren i aktier. Å andra sidan måste du ta risker om du vill ha en bättre avkastning än vad du kan få från statsobligationer. Genom ett kontrollerat risktagande kan du förbättra avkastningen från dina placeringar. Däremot är det klokt att endast placera vad man har råd att förlora i objekt med hög risk.  Att placera med lånade pengar ökar risken ytterligare.

5. Kom ihåg likviditeten

Uppmärksamma hur snabbt du kan omvandla din placering till pengar. Det kan ta flera månader att få pengar för bostäder och fastigheter. Däremot kan du snabbt få kontanter för aktier, men särskilt i tvingande situationer blir du sannolikt tvungen att pruta på priset. Om du vet att du kan komma att behöva dina inbesparingar för andra ändamål ska du ha dem på ett bankkonto.

6. Beakta aktiens konjunkturkänslighet

Inom vissa branscher fluktuerar aktiernas värde i och med konjunkturerna mindre än inom andra branscher. Därför är det relativt tryggt att när som helst omvandla aktierna till pengar. Konjunkturkänsliga branscher, där aktiernas värde svänger kraftigt, är de bekanta skogs-, metall- och gruvindustrierna. Branscher som är mer oberoende av konjunkturer är till exempel dagligvaruhandeln, miljötjänster och läkemedelsindustrin.

Aktiekursernas fluktuation erbjuder å andra sidan möjligheter för placerare. På Helsingforsbörsen fluktuerar priserna på grund av den konjunkturkänsliga finländska basindustrin och läget vid Europas kant. Därför kan man ibland få högklassiga aktier till verkligt förmånliga priser här.

7. Sprid anskaffningarna över tid

Traditionellt har det lönat sig att köpa aktier under dystra tider och sälja dem då solen skiner igen. Rätt tidpunkt för inköp och försäljning – alltså att kunna förutse vändpunkterna för upp- och nedgång – är dock mycket svårt. Genom regelbundna, till exempel månatliga, inköp kan du undvika risken för att placera endast då priset är högt. På så sätt kan du minska risken i tidsbestämning.

Då du köper och säljer ska du också beakta handelskostnadernas och skatternas inverkan på åtgärdens lönsamhet.

8. Diversifiera din aktieportfölj

Placera i minst tio bolag från olika branscher. På så sätt kan du minska risken i anslutning till enskilda bolag och branscher i och med att goda placeringar utjämnar svaga. Att placera i endast en aktie är en chansning. Du bör ändå ge akt på dina kostnader: om du handlar med ett litet kapital, lönar det sig att placera i fonder.

9. Undvik branscher och bolag i kris

Det lönar sig att dra sig bort från krisbranscher i god tid. Likaså lönar det sig att ha krisdrabbade bolag som väntar på en svängning, som Nokia, endast som en krydda i portföljen.

För högklassiga bolag kan du däremot t.o.m. betala ett litet överpris, eftersom bolagets tilltagande vinst återbetalar överpriset redan inom 2–3 år om marknaden inte är överhettad.

10. Kom också ihåg aktiefonder

Fonder lämpar sig för placerare som inte har tid eller kunskap att själv följa med placeringsobjekt och händelser på marknaden. De lämpar sig också för mindre placeringar.

Den huvudsakliga styrkan i placeringsfonder är en färdig diversifiering. Uppmärksamma dock fondavgifterna: i passiva indexfonder är avgifterna mindre än i aktiva fonder som förvaltas av en portföljförvaltare. Det lönar sig också att komma ihåg att alla professionella portföljförvaltare inte kan vara bättre än marknaden, eftersom det är förvaltarna som utgör marknaden.

Text: Jussi-Pekka Aukia

Aktiespararens hustavla uppdaterades av Henri Elo, chefsanalytiker på Balance Consulting och bloggare på Kauppalehti.

 

Share article

Kommentarer