Vi uppdaterade hustavlan: Vad har förändrats på fem år?

06.08.2012

Henri Elo, chefsanalytiker på Balance Consulting och bloggare på Kauppalehti, gick igenom Börsstiftelsens fem år gamla Hustavla för aktiesparare punkt för punkt. Elo har arbetat med försäljning och analys inom finansbranschen sedan år 2000 och har medverkat i utvecklingen av flera analys- och värdebestämningsprodukter för både börsbolag och onoterade företag.

Den föregående hustavlan publicerades år 2007, då man inte visste om bank- och valutakriserna eller strukturförändringen inom den finska teknologiindustrin. Även om grundläggande fakta inte har förändrats, ville Elo nu betona frågorna på ett lite annorlunda sätt.

– Börsen är stället där företag söker pengar och får en marknadsnotering för sina aktier. För en placerare kan det vara mycket svårare, om man gör det svårt för sig, säger Elo.

– Den legendariske placeraren Warren Buffett har konstaterat att om man placerar i en aktie ska man vara beredd på att placera i den även om börsen stänger för tio år. Detta beskriver också min placeringsfilosofi.

Elo påminner placerare om att man måste förstå affärsverksamheten som ligger som grund för aktieavkastningen för att kunna förstå källan till avkastningen. Det gör också att man behåller lugnet särskilt under dystra dagar så säljrekommendationerna haglar ner.

– Det är bra att komma ihåg att den senaste kraftiga kursuppgången började i mars 2009, då nyheterna från världen, Europa och Finland var mycket dystra. Visserligen föregicks uppgången då av en kraftig börsnedgång på hösten 2008.

Tillväxt trots turbulens

Mellan 2004 och 2011 uppgick avkastningen med dividender från Helsingforsbörsens viktbegränsade index till 70,1 procent, vilket innebär 6,9 procent på årsnivå. På motsvarande sätt uppgick avkastningen från det viktbegränsade OMX Helsinki Cap-prisindexet till 18,5 procent, dvs. 2,1 procent på årsnivå.

– Bland dessa åtta år finns uppgången mellan 2004 och 2007, finanskrisen och krisen inom euroområdet som redan 2011 påverkade börsen på ett kraftfullt sätt. Trots detta har den turbulenta perioden med kraftiga årliga förändringar gett en rimlig aktieavkastning, då man beaktar dividender och den relativt måttliga inflationen. 

Elo betonar att avkastningen i grund och botten kommer från inhemska företag, särskilt den goda och lönsamma affärsverksamheten i stora börsbolag.

– De allra bästa bolagen i fråga om aktieavkastning var Wärtsilä, Kone, Olvi, Nokian Renkaat, Metso, Nordic Aluminium och Ramirent, vars årliga avkastning uppgick till minst 20 procent. En gemensam faktor för nästan alla bolag med den bästa aktieavkastningen var en bättre lönsamhet och tillväxt än för genomsnittliga börsbolag. På motsvarande sätt finns bolag från 2000-talets problembranscher i elektronik- och skogsindustrin längst ner på jämförelsen över aktieavkastning.

Text: Jussi-Pekka Aukia

Läs mer
Uppdaterad hustavla för aktiesparare

Share article

Kommentarer