Stipendier

22.01.2013

Börsstiftelsen i Finland lediganslår stipendier att sökas av personer med magistersgrad för postgradual forskning eller fortsatta studier, vilka gäller börsbranschen.

Ansökningstiden utgår år 2013 den 28 mars, när de som önskar senast kan skicka in ansökan om stipendium till Börsstiftelsen. Ansökningsblankett här.

Stipendiaternas pensionsförsäkring

Närmare anvisningar om pensionsförsäkringen för stipendiater finns i försä LFÖPL-kringsguide för stipendiater.

Närmare uppgifter om stipendierna ger Nina Tallberg, Börsstiftelsen, telefon  010820 7502.

Share article

Kommentarer