Börskvällar

30.09.2013

Börsstiftelsen ordnar regelbundet välbesökta Börskvällar. Här är närmare information om evenemangen.

Börshuset

Vem är Börskvällarna avsedda för?
Börskvällarna är avsedda för privatpersoner, och erbjuder aktuell information om det rådande ekonomiska läget och börsbolagen.

Kvällarna är öppna för alla som är intresserade av ämnet. Börskvällarna är avgiftsfria, och man behöver varken vara aktieägare eller medlem i något samfund för att få delta. På grund av att det sker servering under evenemanget så ber vi dock om att anmälan till Börskvällarna görs på förhand.

Vad är en Börskväll?
Börskvällarna är en serie tillställningar som Börsstiftelsen, tillsammans med sina samarbetsparters, ordnar runtom i Finland och som onlineevenemang två gånger om året.

Under kvällen presenterar 2-3 börsbolag sin verksamhet, samt annat som kan vara intressant för aktiesparare och placerare. Presentationerna hålls av bolagets verkställande direktör, eller av en annan representant för ledningen.

Börskvällen omfattar i allmänhet också en presentation om utsikterna för ekonomin och om den rådande situationen på marknaden.

När ordnas Börskvällarna?
Börskvällarna ordnas i mars-april och oktober-november varje år.

Hur länge tar en Börskväll?
Börskvällen tar 1,5-2 timmar. Mellan anförandena ordnas det kaffeservering.

Hur deltar jag i en Börskväll?
Information om Börskvällarna, orter och program, dyker upp på Börsstiftelsens sidor ungefär en månad innan kvällarna drar igång. Förhandsanmälan är nödvändig på grund av serveringen. Platserna fylls i anmälningsordning. Anmälningen till Börskvällar kan göras via denna webbsida.

Hur kan ett börsbolag presentera sig vid en Börskväll?
Börsstiftelsen bjuder in bolag som är noterade på Helsingforsbörsen till att presentera sin verksamhet vid Börskvällarna. Om ett bolag är intresserat av att delta, vänligen kontakta Börsstiftelsen. Mera information för bolag angående Börskvällen hittar ni här.

På vilka orter ordnas Börskvällarna?
Börskvällarna ordnas två gånger under våren och två gånger under hösten i de största städerna.  Det är bolagen som bestämmer på vilka orter de önskar presentera sig. Dessutom ordnas Börskvällar som onlineevenemang.

Varför ordnar Börsstiftelsen Börskvällar?
Börsstiftelsen främjar värdepapperssparandet och värdepappersmarknaden. Vid Börskvällarna erbjuder stiftelsen avgiftsfritt privatpersoner aktuell information om värdepapperssparande, samt ger börsbolagen en möjlighet att presentera sig som placeringsobjekt för privata placerare.

Share article

Kommentarer