Placerarens skatteguide

23.04.2019

Börsstiftelsen har gett ut Placerarens skatteguide årligen sedan år 1988.

Ur placerarnas synvinkel lever vi i en spännande tid.  År 2019 kommer avsevärda beslut att fattas i fråga om hur beskattningen av placerare ska se ut under början av 2020-talet.  En rationell placerare strävar efter att undvika onödiga kostnader och således se till att beskattningen blir så förmånlig som möjligt.  Det är bra att redan på förhand sätta sig in i hur placeringsverksamhet beskattas.  Det viktigaste är naturligtvis ändå att fokusera på placeringsbesluten, skriver Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri i guidens förord.

Under våren 2019 godkände riksdagen lagändringarna gällande aktiesparkonton.  Enligt lagen tas aktiesparkontona i bruk den 1 januari 2020.  Det handlar om en betydande ny struktur som i stora drag innebär att aktieägare med aktiesparkonton skattemässigt behandlas på samma sätt som placerare i placeringsfonder.  Samtidigt förenhetligas beskattningen av placeringsförsäkringar med dessa övriga investeringsformer.

I april valdes en ny riksdag för perioden 2019–2023.  Det nya regeringsprogrammet kommer att beskriva grunderna till de ändringar i beskattningen som kan väntas under regeringsperioden.

Inga stora ändringar

I Finland träder ändringar i beskattningen av hävd i kraft vid årsskiftet.  Inga ändringar av beskattningen som vore betydelsefulla för beskattningen av placerare 2019 jämfört med föregående år har trätt i kraft.  De centrala strukturerna och skattesatserna ligger på samma nivå som tidigare. År 2019 är skattesatsen för kapitalinkomster 30 procent, och för beskattningsbara kapitalinkomster över 30 000 euro 34 procent. Börsdividenderna omfattas av kapitalinkomstskatten till 85 procent. Skatten på börsdividender är alltså 25,5–28,9 procent.

I uppdateringarna till Placerarens skatteguide har Börsstiftelsen beaktat de frågor som det fått från läsarna.  Ändringar i guiden har särskilt gjorts i frågor som gäller aktuella rättsliga avgöranden.  Före detta Talvivaaras, nuvarande Ahtiums, konkurs har väckt många frågor bland läsarna. Därför tas fallet också upp i guiden.  Dessutom har den ändring i beskattningen av förluster som hänför sig till virtuella valutor inkluderats i guiden.

Skatteexperter vid Borenius Advokatbyrå Ab har bidragit till uppdateringen av Skatteguiden 2019. Uppdateringar av guiden har gjorts till följd av de ändringar i skattelagarna som trädde i kraft från och med början av 2019, eller till följd av de ändringar som skett i tolkningarna av lagarna i rättspraxis. Även om strävan har varit att utforma guiden för att vara möjligast à jour, är det skäl att vara beredd på ändringar som tolkningen av lagarna kan åstadkomma.

Skattedeklarationen: Använd skatteguiden 2018

Använd den här guiden när du kontrollerar skattedeklarationen för skatteåret 2018, d.v.s. den skattedeklarationen man har fått i mars-april 2019.

Share article

Kommentarer