Aktiesparkonton i Finland

21.12.2020

I januari 2020 togs aktiesparkonton i bruk för privata investerare i Finland. Konton har varit mycket populära och nästan 150 000 aktiesparkonton har öppnats under första året. Om du inte redan har öppnat ditt konto, läs de tydliga och konkreta råden för att ta kontot i bruk.

Finlands aktiesparkonto

1) Öppna ett aktiesparkonto

Välj en bank eller ett finansinstitut som erbjuder aktiesparkonton. Aktiesparkontot kan exempelvis öppnas på internet genom elektronisk identifiering med bankkoder. När kontot har öppnats kan pengar sättas in på kontot för inköp av aktier via bankens system. Jämför noggrant de avgifter som olika serviceleverantörer tar ut. Vid slutet av 2020 är det möjligt att öppna kontot i Danske Bank, Mandatum, Nordea, Nordnet eller Ålandsbanken.

2) För över pengar till kontot i ett tempo som passar dig

Enbart pengar, och inte befintliga aktier, kan sättas in på aktiesparkontot. Du kan föra över just de belopp och i den takt som passar dig. Maximalt kan 50 000 euro sättas in på ett aktiesparkonto. De insatta medlens värde kan växa fritt och insättningsgränsen inverkar inte på det.

Om gränsen på 50 000 euro uppnås, kan du göra insättningar på kontot på nytt efter att ha tagit ut pengar. Det finns inga uttagsgränser, varken i fråga om belopp eller tidsintervall.

Exempel: Du sätter in 50 000 euro på ditt aktiesparkonto och värdet ökar till 80 000 euro. Du tar ut 40 000 euro. Hur mycket kan du därefter sätta in på kontot? I enlighet med Börsstiftelsens kalkyl utgörs det uttagna beloppet i detta fall beräkningsmässigt av 25 000 euro i startkapital och 15 000 euro i värdeökning, det vill säga i samma förhållande som de totala medlen på kontot fördelar sig. Hälften av värdet på kontot har tagits ut, och även på kontot finns det kvar 25 000 euro i startkapital och 15 000 euro i värdeökning. Ytterligare 25 000 euro nytt kapital kan alltså placeras på kontot innan insättningsgränsen uppnås.

3) Köp börs- eller First North-aktier för sparmedlen

För de pengar som satts in på aktiesparkontot kan du köpa börsaktier och First North-aktier. Såväl finska som utländska aktier kan köpas på kontot. Du fattar själv beslut om dina investeringar – du väljer vad du vill investera i och till vilket belopp.

4) Dra nytta av dina rättigheter som ägare

De aktier som förvaras på kontot står i investerarens eget namn. Äganderättigheterna tillhör den som äger kontot, och investeraren kan rösta i bolagsstämmor.  Bolagsstämman är börsbolagens högsta beslutande organ. Bolagsstämman beslutar bland annat om val av styrelse och revisor samt om ansvarsfrihet för den högsta ledningen. Den bestyrker även bokslutet och beslutar om dividendutdelning. Ägarna har frågerätt, yttranderätt och rösträtt.

5) Få en ytterligare förhöjd effekt av fenomenet ränta på ränta

Dividenderna kan placeras på nytt via kontot utan att skatt behöver betalas. Aktieinvesterare kan alltså på lång sikt bättre dra nytta av fenomenet ränta på ränta. Tack vare detta fenomen kan också små besparingar med tiden växa sig till stora belopp, förutsatt att de placeras i lukrativa objekt och avkastningen ominvesteras.

Dessutom kan aktier säljas i aktiesparkontot utan direkta skattekonsekvenserDu kan alltså sälja aktier utan att i det skedet ännu betala skatt, förutsatt att du inte tar ut pengarna från aktiesparkontot. Detta gör det enklare att diversifiera och upprätthålla en balanserad portfölj.

Å andra sidan bör du som investerare beakta att dividenderna på ett aktiesparkonto underkastas kapitalskatt till hela beloppet, medan de i övrigt beskattas till 85 procent.

6) Skattemyndigheten får skatteuppgifterna automatiskt – med tanke på beskattningen är det relevanta enbart de pengar som satts in på kontot, värdeökningen på hela portföljen och de medel som tas ut

Idén med aktiesparkontot är att skatt betalas på avkastningen enligt kapitalskattesatsen (30 eller 34 procent år 2019) och enbart i det skede då medlen tas ut från kontot.

Ur investerarens perspektiv blir beskattningen enklare och mindre byråkratisk tack vare aktiesparkontot. Det som är relevant med tanke på beskattningen är enbart hur mycket pengar som satts in på kontot, hur stor värdeökningen på kontot varit samt hur mycket pengar du tagit ut därifrån. Den bank som står för aktiesparkontot ska föra bok över dessa punkter. Om du byter tjänsteleverantör överförs uppgifterna till den nya tjänsteleverantören. Man kan byta tjänsteleverantör utan skattekonsekvenser.

Med andra ord: Beskattningen av aktiesparkonton fungerar på samma sätt som för placeringsfonder. Investeraren betalar kapitalskatt i det skede då medel tas ut från kontot. Transaktioner som sker inom kontot beskattas inte.

Exempel: du har satt in 100 euro på kontot, och summan har vuxit till 120 euro. Du tar ut 12 euro från kontot. Avkastningens andel av summan är två euro, för vilket du betalar 30 procent i kapitalskatt.

När du sålt aktier eller fått dividender kan du också förvara avkastningen i form av pengar på aktiesparkontot. I så fall betalar du inte ännu skatt, utan beskattningen görs enbart när du tar ut medel. Du kan till exempel sälja aktier och sedan låta avkastningen ligga kvar så länge du vill på kontot i form av pengar för framtida inköp.

Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid att minska förlusterna. Om aktiesparkontot är på minus när det avslutas, uppstår en överlåtelseförlust. Förlusten kan dras av i beskattningen först i det skede då kontot avslutas helt, det vill säga när alla tillgångar sålts och medlen tagits ut från kontot. Det här skiljer sig från placeringsfonder, där en avdragsgill förlust uppstår om helheten är negativ när uttagen görs.

Ingen presumtiv anskaffningsutgift tillämpas på aktiesparkonton. När en fondsparare eller direkt aktieägare säljer investeringar som gjorts för över tio år sedan, får de använda en presumtiv anskaffningsutgift om 40 procent för beskattningen. För aktiesparkonton kan ingen presumtiv anskaffningsutgift tillämpas.

Text: Kiia Etelävuori / Riikka Toivonen
Översättning: Nina Rosenberg / Multidoc
Fotograf: Minna Heusala

Share article

Kommentarer