Sini Turo

18.06.2019

Börsstiftelsens ekonmiska förvaltning sköts av Accountor. Börsstiftelsens bokförare är Sini Turo, och hennes e-postadress är förnamn.efternamn@accountor.fi.

Börsstiftelsen tar i huvudsak emot fakturor elektroniskt:
Suomen Pörssisäätiö sr
e-faktureringsadress: 003708042803
Förmedlare OpusCapita Solutions Oy, vars operatörs-ID är E204503

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Suomen Pörssisäätiö
PL 46094
00021 Laskutus

Börshuset tar i huvudsak emot fakturor elektroniskt:
Oy Pörssitalo-Börsuset Ab
e-faktureringsadress: 003702214619
Förmedlare OpusCapita Solutions Oy, vars operatörs-ID är E204503

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Oy Pörssitalo-Börshuset Ab
PL 46110
00021 Laskutus

Share article

Kommentarer