Kontaktpersoner

Börsstiftelsen främjar värdepapperssparande och utvecklar värdepappersmarknaden.

Sari Lounasmeri verkställande direktör

Börsstiftelsens och Oy Pörssitalo – Börshuset Ab:s verkställande direktör frå och med år 2010.

Sari är ekonomiemagister. Hon har tidigare fungerat som forskare vid högskolor, samt haft uppgifter som förman i internationella IT-företag. Sari var Osakesäästäjien Viisas Raha -tidningens första chefredaktör. Under åren 2011-2016 var Sari medlem i ESMA Stakeholder Group, och de facto ESMAs enda finländska medlem.

Förtroendeuppdrag: medlem i ESMA Stakeholder Group 2011-2016 och 2019-,  medlem i Värdepappersmarknadsföreningens nämnd för köpeanbud, ordförande i Hypoteksföreningen och Bostadshypobank, Ordförande för Chair of the year-juryn.

Telefon: 050 372 5925, e-post: fornamn.efternamn@porssisaatio.fi.
För förfrågningar angående den verkställande direktörens kalender kan även Minna Heusala kontaktas.


Minna Heusala-Björkqvist evenemangschef

Minna har arbetat med Börsstiftelsens evenemang sedan år 2005. Hon ansvarar för Börsstiftelsens evenemang, tillfällen och besök, och assisterar även den verkställande direktören.

Minna är en professionell evenemangschef. Hon har arbetat med olika evenemang under hela sin karriär.

Börskvällarna ordnas i mars, september (för små företag) och november. Utgifterna för Börskvällarna fördelas mellan de företag som deltagit, och således är evenemanget gratis för deltagarna. Utöver det så arrangeras det olika evenemang i samband med exempelvis Placeringsskolorna.

Ta kontakt med Minna ifall ditt företag vill delta i Börskvällarna, eller ifall du vill ha mera information om Börsstiftelsens evenemang.

Telefon: 050 320 6949


Joonatan Naukkarinen sakkunnig inom ekonomiskt kunnande

Joonatan började på Börsstiftelsen i augusti år 2016 som sakkunnig inom ekonomiskt kunnande. Han ansvarar för stiftelsens guider, läromaterial, skolbesök, lärarutbildning och stipendieprocess.

Till utbildningen är Joonatan diplomingenjör, och han har tidigare arbetat som forskare vid universitet.

Telefon: 045 328 6259


Jouni Nylund disponent

Jouni fungerar som Börshusets disponent. Han svarar på frågor och förfrågningar angående fastigheten. Jouni nås via e-post, adressen är förnamn.efternamn@tallberg.fi.

 


Sini Turo fakturering och ekonomisk förvaltning

Börsstiftelsens ekonmiska förvaltning sköts av Accountor. Börsstiftelsens bokförare är Sini Turo, och hennes e-postadress är förnamn.efternamn@accountor.fi.

Börsstiftelsen tar i huvudsak emot fakturor elektroniskt:
Suomen Pörssisäätiö sr
e-faktureringsadress: 003708042803
Förmedlare OpusCapita Solutions Oy, vars operatörs-ID är E204503

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Suomen Pörssisäätiö
PL 46094
00021 Laskutus

Börshuset tar i huvudsak emot fakturor elektroniskt:
Oy Pörssitalo-Börsuset Ab
e-faktureringsadress: 003702214619
Förmedlare OpusCapita Solutions Oy, vars operatörs-ID är E204503

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Oy Pörssitalo-Börshuset Ab
PL 46110
00021 Laskutus