Undersökningar & Statistik

Börsstiftelsen ökar kännedomen om värdepappersmarknaden genom att stödja forskning om branschen och genom att från olika källor sammanställa statistik som är intressant för placerare. Välj önskad statistik från menyn nedan.

Print

Avkastningen av olika placeringsobjekt i Finland

Avkastningen på aktiemarknaden varierar betydligt mera än på räntemarknaden. OMXHCAP-avkastningsindex beskriver avkastningen av aktiemarknaden i Finland. Historiskt har aktiemarknaden på lång sikt avkastat bättre än övriga placeringsobjekt. Avkastningen från aktiemarknaden kan emellertid variera betydligt. Under vissa perioder har avkastningen från aktiemarknaden varit negativ. På räntemarknaden har avkastningen varit jämnare, men på lång sikt betydligt lägre än avkastningen från aktiemarknaden. Risken och avkastningen går ofta hand i hand. På räntemarknaden har risken och avkastningen varit lägre, på aktiemarknaden högre. Hannu Angervuo har varit behjälplig i insamlandet av data för skapandet av grafen. Börsstiftelsen tackar!


Avkastningen av olika placeringsobjekt i Finland

Avkastningen på aktiemarknaden varierar betydligt mera än på räntemarknaden. OMXHCAP-avkastningsindex beskriver avkastningen av aktiemarknaden i Finland. Historiskt har aktiemarknaden på lång sikt avkastat bättre än övriga placeringsobjekt. Avkastningen från aktiemarknaden kan emellertid variera betydligt. Under vissa perioder har avkastningen från aktiemarknaden varit negativ. På räntemarknaden har avkastningen varit jämnare, men på lång sikt betydligt lägre än avkastningen från aktiemarknaden. Risken och avkastningen går ofta hand i hand. På räntemarknaden har risken och avkastningen varit lägre, på aktiemarknaden högre. Hannu Angervuo har varit behjälplig i insamlandet av data för skapandet av grafen. Börsstiftelsen tackar!