Börsambassadörerna – ekonomikunskap från unga till unga

Börsstiftelsen i Finland har ett projekt för att öka kunskapen om ekonomi bland ungdomar. Börsambassadörerna är 15–18-åriga ungdomar som gått ut grundskolan och utbildats av Börsstiftelsen. De besöker högstadieskolor för att berätta om hur man tar hand om sin ekonomi, sparar och placerar.

Börsambassadörerna Oskari och Laura i klassrummet.

Information till lärare

Börsambassadörerna besöker högstadieskolor för att berätta om hur man tar hand om sin ekonomi, sparar och placerar.

Lärare kan bjuda in Börsambassadörerna för att hålla en lektion om ekonomi för klassen. Ambassadörernas lektion är avsedd för niondeklassister, och den är ungefär 45 minuter lång. Innehållet är planerat särskilt för ekonomikunskapen inom samhällslära, men Börsambassadörerna kan även bjudas in till lektioner i andra ämnen.

Ambassadörerna berättar om ekonomi och pengar på ett enkelt och begripligt sätt.

De kopplar ihop komplicerade teman med de ungas vardag. När man talar om användningen av pengar handlar det ofta om problem. Börsambassadörerna påminner om hur man också kan underlätta vardagen och förverkliga sina drömmar genom att använda sina pengar på ett smart sätt. Det viktiga är att man i god tid får de kunskaper och färdigheter som krävs.

Allt material för programmet har tagits fram i samarbete med ambassadörerna, och besöken görs i kamratgrupper så att unga delar med sig av sin kunskap till andra unga. Det är alltså verkligen frågan om lektioner som hålls av unga för unga!

Ambassadörerna håller lektionerna parvis. Ambassadörernas besök kostar ingenting; det enda som behövs är ett klassrum med en dator och en videoprojektor. Om det inte är möjligt att besöka skolan, är det också möjligt att göra ett distansbesök.

När du bjuder in Börsambassadörerna får du:

  • en 45 minuters lektion som utvecklats och hålls av utbildade ungdomar om hur man hanterar sin ekonomi, sparar och placerar samt hur börsen fungerar. Under lektionen diskuterar man även individen som en del av nationalekonomin.
  • en helhet som stödjer läroplanen för samhällslära i årskurs nio.
  • Ett Kahoot-quiz om lektionens teman

Blev du intresserad?

Fyll i blanketten för lärare här, så bokar vi in en lektion för din klass.

Vid behov ges mer information av ekonomikunskapsexpert Joonatan Naukkarinen: joonatan.naukkarinen (at) porssisaatio.fi / 045 328 6259.

Under dessa tider kan en lektion organiseras också som Teams-/Zoom-lektion, om det inte är möjligt att besöka skolan.

Börsstiftelsen i Finland, som organiserar programmet Börsambassadörerna, är en oberoende, obunden och icke vinstdrivande organisation som främjar kunskaperna om ekonomi i Finland. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med hyresinkomster från Börshuset, som ägs av stiftelsen.

Börsambassadörerna 2018

Information till unga: Bli Börsambassadör!

Vem som helst som är 15–18 år och har gått ut grundskolan kan bli ambassadör.

Inga förhandskunskaper krävs – det enda som krävs är att du är intresserad av att delta i programmet.

Som Börsambassadör får du lära dig om ekonomi och placering, bekanta dig med ämnet genom intressanta besök och träffa spännande människor.

Du får mycket nyttig kunskap inför framtiden, och får umgås med resten av våra trevliga Börsambassadörer. Samtidigt bidrar du till att uppfylla ett viktigt mål – att öka ungas kunskap om ekonomi.

Programmet inleds med en tre dagar lång introduktionsutbildning, där ambassadörerna får träffa varandra och intressanta människor inom ekonomisektorn, lära sig nytt, och ta del av oförglömliga upplevelser och Börsambassadörernas gemenskap. Under våren 2021 organiserar vi bara distansutbildningar.

Börsambassadörerna turnerar parvis i högstadieskolor för att berätta om hur man sköter sin egen ekonomi samt om sparande och placeringar. Det är fråga om frivilligverksamhet, och du kan delta i den utsträckning du har möjlighet till enligt din egen tidtabell. Antalet besök är ungefär 5–10 per läsår.

Introduktionsutbildningar för nya Börsambassadörer ordnas som distansutbildningar via Teams/Zoom flera gånger om året. Ansök genom att fylla i blanketten härVi kontaktar dig när utbildningen närmar sig. Om du har frågor kan du skicka e-post till joonatan.naukkarinen(at)porssisaatio.fi.