Helmikuun 2013 pörssiyhtiö on Basware Oyj

Globaalin kasvun imussa

Basware Oyj on matkalla ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi. Palveluiden osuus myynnistä oli viime vuonna runsaat 30 prosenttia, mutta vuonna 2015 prosenttiosuuden uskotaan olevan jo 70.

Basware Oyj on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun- ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Liikevaihtonne koostuu neljästä eri osa-alueesta: automatisointipalveluista, ylläpitopalveluista, konsultoinnista ja lisenssimyynnistä. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.

Organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita Baswaren ratkaisujen avulla.

Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, Software as a Service (SaaS) -palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta.

Basware on siirtymässä ohjelmistoyrityksestä palveluyritykseksi. Kuinka suuri osa yhtiön liikevaihdosta tuli viime vuonna palveluista? Entä miten tämä osuus kehittyi vuoden viimeisen neljännesvuoden aikana? Oletteko tyytyväisiä tähän kehitykseen, toimitusjohtaja Esa Tihilä?

Basware on laajentanut toimintaa sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Yhtiö on myös muuttanut toimintatapoja sekä kehittänyt myyntiä ja markkinointia. Päivitetyssä strategiassamme, jonka

lanseerasimme syksyllä, korostuu tavoite vahvemmasta maailmanlaajuisesta kasvusta.

Siirtyminen lisenssimyyntipainotteisesta toiminnasta palveluliiketoimintaan viime vuoden aikana on mielestäni ollut onnistunutta. Tästä esimerkkinä on muun muassa se, että aiempaa suurempi osuus voitetuista kaupoista toteutui Software as a Service (SaaS) – ratkaisuina. Tämä näkyi positiivisesti liikevaihdon kehittymisessä viimeisellä neljänneksellä: syntyi 16 uutta SaaS-pohjaista hankinnasta maksuun (P2P) -kauppaa, kun vertailuvuonna 2011 niitä tehtiin kaksi. Vastaavasti samaan aikaan teimme enää 21 uutta P2P-lisenssikauppaa, kun vertailuajanjaksolla niitä tehtiin 31.

Tilannetta kuvaa hyvin se, että viime vuonna sovimme 28 merkittävästä asiakassopimuksesta, joista 24 sisälsi palveluja. Palveluiden kasvua saimme toki myös kansainvälisiltä markkinoiltamme. Basware on paaluttanut kasvulukunsa toteutuneen kehityksen pohjalta: kun vuonna 2012 myynnistä runsaat 30 prosenttia sisälsi SaaS-palveluita, tälle vuodelle tavoite on noin 50 prosenttia. Vuonna 2015 myynnistä jo noin 70 prosenttia on SaaS-palveluita.

Palveluissa on pitkällä tähtäimellä huomattavasti paremmat tuotto- ja kasvumahdollisuudet Baswarelle. Odotamme, että  myös palveluiden tarve säilyy hyvänä suhdanteista ja haasteellisesta taloustilanteesta riippumatta.

Baswaresta tuli viime vuonna Saksan johtava verkkolaskuoperaattori First Businesspost GmbH:n hankinnan myötä. Certipostin verkko- ja verkkolaskutusliiketoiminnan ostolla yhtiöstä tuli verkkolaskutuksen markkinajohtaja Benelux-maissa alkuvuodesta 2013. Basware on markkinajohtaja myös Pohjoismaissa, ja teillä on yli 70 jälleenmyyjää yli 30 eri maassa.

Baswaren avainmarkkinoiden – hankinnasta maksuun -ohjelmistojen ja verkkolaskutuksen – odotetaan kasvavan merkittävästi muutaman seuraavan vuoden aikana erityisesti niillä maantieteellisillä alueilla, joilla Baswarella on jo vahva asema. Onko vuodelle 2013 suunnitteilla uusia maita, joilla aloitatte toiminnan?

Basware on tällä hetkellä verkkolaskutuksen markkinajohtaja Pohjoismaissa, Saksassa ja Benelux-alueella. Baswaren tuotteita ja palveluita on saatavilla maailmanlaajuisesti, omien toimipisteiden tai laajan kumppaniverkoston kautta. Strategiamme mukaisesti aiomme jatkaa orgaanisen kasvun tukemista avainmarkkinoillamme muun muassa yritysostoilla, jotta saavuttaisimme suuremman markkinaosuuden hankinnasta maksuun -ohjelmistoissa ja palveluliiketoiminnassa.

Avainmarkkina on meille siis markkina, joka tarjoaa kasvumahdollisuuksia joko markkinaosuudessa ja/tai verkkolaskuliiketoiminnassa kyseisessä markkinassa. Uusia Basware-maita on siis mahdollisesti tulossa, mutta en voi kommentoida asiaa valitettavasti tämän tarkemmin.

Päivitetyssä strategianne painotatte seuraavan kolmen vuoden aikana maailmanlaajuista kasvun vahvistamista sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Pyritte olemaan vuoden 2015 loppuun mennessä maailman suurin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto ostajille ja toimittajille. Mitä yrityksiä pidätte pahimpina kilpailijoinanne, ja miten eroatte niistä?

Basware on toimialansa johtava, itsenäinen toimija maailmanlaajuisesti ja palvelumme ja ratkaisumme kattavat kaikenkokoisten organisaatioiden taloushallinnon kaikki tarpeet ja vaiheet, yhdistettynä pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.

Täysin vastaavaa kilpailijaa ei markkinoilla ole, mutta taloushallinnon eri osa-alueille löytyy kuitenkin lukuisia pienempiä ja isompia ohjelmisto- ja palveluntarjoajia. Johtavan tuote- ja palvelutarjonnan lisäksi kilpailuetujamme ovat ainutlaatuinen ja avoin verkkolaskujen ja muiden sähköisten sanomien verkosto, johon voivat liittyä sekä ostaja- että toimittaja-asiakkaat maailmanlaajuisesti. Tämä merkitsee, että asiakkaalla on parhaisiin käytäntöihin pohjautuvat ja kattavat hankinnasta maksuun ja tilauksesta maksuun -prosessit ja -osaaminen, sekä kaikkien palvelujemme käyttö ja saatavuus pilvestä.

Mitä strategisten tavoitteidenne toteuttaminen vaatii teiltä seuraavaksi?

Odotamme yhtiön muutosprosessin ja siihen tehtyjen panostusten alkavan maksaa itseään takaisin vuoden 2013 aikana. Kannattavuuden kehittäminen perustuu eritoten toistettavan myynti- ja toimitusmallin käyttöönottoon sekä maailmanlaajuisen tehokkaan palvelutuotantoverkoston käynnistämiseen täydellä teholla. Odotettavissa on myös yhä enemmän ja enemmän SaaS-toimituksia.

Verkkolaskutuksen käyttöaste on edelleen alhainen, vaihdellen 5-30 prosenttia maakohtaisesti, mikä luo hyvän pohjan Baswaren Automatisointipalveluiden kasvulle. Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Kasvava ja kehittyvä verkkolaskumarkkina tarjoaa erinomaisia kasvumahdollisuuksia Baswarelle. Verkkolaskutuksen käyttöaste on vielä alhainen kaikkialla maailmassa, joskin tarkkaa tilastoa asiasta on vaikea saada.

Käyttöasteen arvioidaan kuitenkin olevan esimerkiksi Suomessa noin viidennes kaikesta laskutuksesta, mitä voi pitää maailmanlaajuisesti verrattuna hyvin korkeana käyttöasteena. Euroopassa käyttöasteen arvioidaan olevan noin 15 prosenttia ja USA:ssa alle 10 prosenttia.

Jo tästä näkökulmasta, Baswaren kasvumahdollisuudet ovat ilmeiset. Yhtiön avainmarkkinoiden – hankinnasta maksuun -ohjelmistojen ja verkkolaskutuksen – odotetaan kasvavan merkittävästi muutaman seuraavan vuoden aikana erityisesti niillä maantieteellisillä alueilla, joilla Baswarella on jo vahva asema.

Erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina yritykset kaikkialla ovat säästöpaineiden alla ja taloushallinnon automatisoinnin lisääminen ja paperin käytön vähentäminen yritysten välillä ja yrityksen sisällä on yksi selkeimmistä ja nopeimmista tavoista saada aikaan säästöjä. Automatisointi ei tarkoita pelkästään laskuja vaan myös muita, yrityksen sähköisiä dokumentteja, kuten ostomääräyksiä, mikä tarjoaa tulevina vuosina uusia kasvumahdollisuuksia Baswarelle. Useissa maissa, kuten Suomessa ja SEPA-alueella, on näköpiirissä myös lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka tukevat muun muassa suoraveloituksen ja ylipäätään sähköisen laskutuksen kasvua.

Hallituksen yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,23 euroa (2011: 0,41 euroa). Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Basware on kasvuyhtiö, joka tähtää osakkeenomistajien saamaan arvonnousuun ja maltilliseen osingonmaksuun. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät. Olemme maksaneet osinkoa omistajillemme joka vuosi vuodesta 2000 alkaen.

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.2.2013 ja ensimmäisen vuosineljänneksen 2013 tulos julkistetaan 11.4.2013.

Basware Oyj
Toimiala: Teknologia
Toimitusjohtaja: Esa Tihilä
Listautumisvuosi: 2000
www.basware.fi
www.basware.fi/sijoittajat

Baswarea voi seurata myös LinkedInissä www.linkedin.com/company/basware ja Twitterissä www.twitter.com/basware.

Pörssisäätiön nettisivut ja NASDAQ OMX Helsinki – Helsingin Pörssin Facebook-sivut.

Haastattelu tehty 22.2.2013

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Tammikuu 2013: Biotie Therapies Oyj
Joulukuu 2012: YIT Oyj
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj