Parhaat sijoittajasivut verkossa –kilpailun valintakriteerit

Pörssisäätiön, Sijoitusanalyytikoiden ja Talouselämä-lehden järjestämä vuosittainen kilpailu pyrkii parantamaan Helsingin Pörssiin listautuneiden pörssiyhtiöiden sijoittajaviestintää. Kilpailussa on arvioitu tietojen löydettävyyttä yhtiön verkkosivuilta hyödyllisessä muodossa, nopeasti ja loogisesti.

Kilpailuun pääsyn edellytys on, että sijoittaja saa tietoa suomeksi tai että ainakin oleellisin osa sijoittajatiedoista löytyy suomen kielellä. Alla kilpailun aikaisemmat kriteerit vuosilta 2006-2011:

2006

Kilpailussa kiinnitettiin tänä vuonna huomiota erityisesti yrityksen liiketoiminnan ja corporate governancen esittelyyn. Tarkkailussa olivat:

 • omistusluettelot, vähintään 50 omistajaa
 • omistustietojen ajantasaisuus ja vertailtavuus aikaisempiin tietoihin
 • liputustietojen esilläolo
 • mahdollisuus seurata suurten omistajien omistusten muutoksia
 • ylimmän johdon ja hallituksen esittely, cv:t, omistukset ja kannustinjärjestelmät
 • esittääkö yritys lyhyesti ja selvästi liiketoimintansa
 • oleelliset toimintaan vaikuttavat riskit ja liiketoiminnan kannalta merkittävät muuttujat
 • antaako sivut vastauksen sijoittajan kysymykseen: mistä minun tulee olla kiinnostunut omistaessani tämän yhtiön osakkeita
 • tärkeimmät kilpailijat ja riippuvuus suurimmista asiakkaista

2007

Kilpailussa kiinnitettiin tänä vuonna huomiota erityisesti yhtiön pitkäaikaisiin taloudellisten tavoitteiden ja liiketoiminnan riskien esittämiseen. Tärkeimmät valintakriteerit olivat:

 • suurimmat osakkeenomistajat, vähintään 20 omistajaa
 • kurssigraafi, josta ilmenee kurssikehitys vähintään viideltä vuodelta
 • sisäpiirin omistukset
 • suomenkieliset sijoittajasivut tai ainakin oleellisin osin suomeksi
 • pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden totetutuminen
 • liiketoiminnan riskit

2008

Tänä vuonna raati kiinnitti erityishuomiota siihen, miten liiketoiminnan riskit oli esitetty ja tapaan, jolla yhtiöiden pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet olivat esillä. Tärkeimmät valintakriteerit olivat:

 • liiketoiminnan riskit
 • velkarakenne
 • yrityskauppojen raportointi
 • pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

2009

Analyytikkojen esikarsinnassa kiinnitettiin vuonna 2009 erityisesti huomioita seuraavien aihealueiden kuvaamiseen:

 • Liiketoimintaympäristö
 • Taloudelliset tavoitteet sekä niiden toteutunut kehitys
 • Riskit
 • Liikearvon testaus
 • Velat: maturiteetti, korkopreemio, korkosidonnaisuus
 • Tulevaisuuden näkymät ja muutokset ohjeistuksessa

2010

Valintakriteereinä arvioitiin seuraavia:

 • liiketoimintaympäristön kuvaus (mm. markkinaosuus, kilpailijat, toimialan pitkän aikavälin kasvu),
 • taloudelliset tavoitteet ja toteutunut kehitys,
 • merkittävimpien riskien herkkyysanalyysi,
 • yrityskaupat (mm. yrityskauppahistoria, syntynyt liikearvo, liikearvon testaamisessa käytettävät oletukset, kasvun jakautuminen orgaaniseen ja yrityskauppojen välillä) ja
 • tulevaisuuden näkymät ja muutokset ohjeistuksessa.

 

Lisäkriteereinä esiin nostettiin tänä vuonna erityisesti tiedonantopolitiikan sekä kovenanttien esittäminen.

2011

Uusiksi valintakriteereiksi vuodelle 2011 valittiin seuraavat:

Syklisyys:

 • toimialan syklisyys
 • syklisyydestä aiheutuva riski
 • laskelma tai numeerinen kuvaus

Kasvumahdollisuuksien kuvaaminen:

 • konkretisoitu
 • maantieteelliset segmentit (esim. kehittyvät markkinat)

Omistajarakenteen ja muutosten selkeys:

 • hallintarekisteröidyt liputukset
 • historiatieto (esim. kuukausittain)
 • sisäpiiriomistus

Kuvaus rahoitustilanteesta ja kovenanteista

Arvoketjun kuvaaminen:

 • tuloksen tekemisen perustan selittäminen
 • missä kohdassa arvoketjua yhtiö on