Lokakuun 2012 pörssiyritys on Rapala VMC Oyj

 

Artikkeli julkaistu 1.10.2012

Rapala VMC Oyj on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa, ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändeja kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa, ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37 maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

1. Toimintanne on hyvin kansainvälistä. Miten liikevaihtonne jakautuu eri maantieteellisten alueiden välillä?

Kokoomme nähden toimintamme on todellakin hyvin kansainvälistä. Teimme taannoin vertailun toimintamme kansainvälisyydestä suhteessa muihin Helsingin pörssin yhtiöihin käyttäen mittarina tytäryhtiöiden sijaintivaltioiden lukumäärää ja päädyimme siihen, että olemme TOP10:ssä ja kaikilla edessä olevilla liikevaihto oli monta kertaa meitä suurempi. Meillä on konserniyhtiöitä 37 maassa ympäri maapallon ja tuotteitamme myydään yli 100 maahan.

Konsernin ulkoisesta myynnistä noin 60 prosenttia suuntautuu Eurooppaan, josta Venäjä, Ranska ja Suomi muodostavat kukin noin 10 prosentin osuuden. Pohjois-Amerikka edustaa noin neljännestä konsernin myynnistä, loppujen jakautuessa Aasian, Australian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kesken. Ydinuistinliiketoiminnassa päämarkkinalue on Pohjois-Amerikka, joka edustaa yli 50 prosenttia tämän liiketoimintasegmentin myynnistä.

2. Kauden 2013 uutuustuotteitanne esiteltiin kesäkuussa Pariisissa European Fishing Tackle Trade Exhibition (EFTTEX) -messuilla Pariisissa ja heinäkuussa USA:ssa. EFTTEX-messuilla kaksi uutuusvaappuanne palkittiin lajinsa parhaina ja ykkössijojen lisäksi saitte kaksi kunniamainintaa: Sufix Synergy Carp Fluorocarbon -siima uusien monofiilien kategoriassa ja Rapala EcoWear Reflection -takki uusien kalastusvaatteiden luokassa. Miten paljon panostetatte tuotekehitykseen?

Iso osa tuotteistamme on lompakkorahalla ostettavia kulutushyödykkeitä, joita ostetaan säännöllisesti uudelleen. Vuosittain lanseerattavat uudet tuotteet ovat olennainen myyntiargumentti, ja ne muodostavat merkittävän osan myynnistä. Olennaista uusissa tuotteissa on niiden toiminnallisuus ja se, että tuotteet todella toimivat ja että kuluttajat ostavat tuotteitamme yhä uudestaan ja uudestaan, kun vanha kuluu käytössä tai häviää. Pyrkimyksenä on siis luoda uusia klassikoita. Uutuustuotteet avaavat myös tien uusiin asiakasryhmiin.

Tuotekehitys on olennainen osa toimintaa ja se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön valmistus- ja jakeluyksiköiden välillä. Jakeluyhtiömme ympäri maailman keräävät ja suodattavat tietoa kunkin markkinan kuluttajien tarpeista ja -tekniikoista, kilpailijoiden toimista jne.

3. Lähestytte ympäristökysymystä esimerkiksi edellä mainituilla uusilla Eco Wear Reflection -kahluuhousuillanne, joita myös Suomen perhokalastusmaajoukkue käyttää. Niiden tuotannossa käytetään teknologiaa, jonka avulla tuotantoprosessissa kuluu 30 prosenttia vähemmän fossiilisia polttoaineita ja siitä aiheutuu 35 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin yleisesti käytetyissä menetelmissä. Kuinka paljon ympäristöasiat vaikuttavat liiketoimintapäätöksiinne?

Enenevässä määrin. Puhdas ympäristö ja puhtaat, kalaisat vedet ovat elinehto toiminnallemme.

4. Sääolosuhteet vaikuttavat huomattavasti yhtiönne tulokseen. Millaiset sääolosuhteet ovat optimaaliset yhtiönne kannalta?

On totta, että sääolosuhteet vaikuttavat liiketoimintaamme. Valmistamme ja myymme nimenomaan  ulkoilmassa käytettäviä tuotteita. Jos taivaalta sataa kissoja ja koiria koko kesän, suuret massat eivät lähde ulos kalaan, ulkoilemaan tai metsästämään ja tämä näkyy myynnissämme viimeistään seuraavana vuonna, kun vähittäiskauppojen varastot ovat täynnä jo kauden alkaessa. Vastaavasti jos lumi ei tule maahan ja vedet eivät jäädy, on suksi- ja kairakauppa haastavaa. Toisaalta säätiloihin liittyvät riskit ovat hajautuneet sitä kautta, että harjoitamme toimintaa ympäri maailman, sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla. Jossain paistaa aina aurinko. Lisäksi kun myymme sekä kesä- että talvisesonkiin sopivia tuotteita, huono talvi tarkoittaa kääntäen hyvää alkua kesäsesongille. Mitä aikaisemmin kalastuskausi alkaa, sen parempi liiketoiminnan kannalta.

5. Jatkoitte konsernin kannattavan kasvun strategian toteuttamista kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä useilla tuotantoon ja jakelutoimintaan liittyvillä toimenpiteillä. Esimerkkinä tästä konsernin uudet uistin- ja koukkutuotantoyksiköt aloittivat toimintansa Batamin saarella Indonesiassa vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja tehtaiden tuotantovolyymeja kasvatettiin toisen vuosineljänneksen aikana. Olette myös päättäneet kolminkertaistaan tehtaan uistintuotannon vuoden sisällä. Miksi Rapala valitsi juuri Indonesian tehtaan sijaintipaikkakunnaksi?

Konsernilla on ollut valmistustoimintaa Kiinassa aina 2000-luvun alusta lähtien. Olemme valmistaneet muut kuin Rapala-uistimet Kiinassa. Rapala uistinten tuotanto on ollut ja pysyy Suomessa (Vääksy), Virossa (Pärnu) ja Venäjällä (Sortavala). Kiinan liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyvät haasteet ovat olleet näkyvissä jo useamman vuoden ajan, mikä on johtanut tarpeeseen aktiivisesti miettiä kustannustehokkaan valmistustoiminnan sijaintia tulevaisuudessa. Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja niin Kiinassa kuin muissa Kaakkois-Aasian valtioissa ja Batamin saari Indonesiassa, vajaan tunnin lauttamatkan päässä Singaporesta, valikoitui uusien uistin- ja koukkuvalmistusyksiköiden sijaintopaikaksi useamman tekijän summana. Päätökseen vaikutti muun muassa kustannustaso, tarjolla ollut teollinen infrastruktuuri sekä poliittinen ja kulttuurillinen ympäristö.

6. Kesäkuussa 2011 Rapala ja Shimano allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta jakeluun Iso-Britanniassa. Miten yhteistyö Shimanon kanssa on sujunut vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana?

Rapalan ja Shimanon jakeluyhteistyön juuret johtavat pitkälle 1990-luvulle asti. Rapalan jakeluyhtiöiden kautta jaellaan Shimanon kalastustarvikkeita yli 20 maahan Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Viimeisen viiden vuoden aikana jakeluyhteistyö on syventynyt myös omistuksellisella yhteistyöllä. Shimano on osakkaana Rapalan kontrolloimissa jakeluyhtiöissä kuudessa Itä-Euroopan maassa. Näistä ylivoimaisesti tärkein maa on Venäjä. Kalastuksen lisäksi Venäjän yhtiömme toimialan kuuluu Shimanon polkupyöräosien ja talviurheiluvälineiden jakelu. Ison-Britannian jakeluyhteistyö on uusi avaus Shimanon ja Rapalan välisessä yhteistyössä; se on ensimmäinen todellinen 50:50
-yhteisyritys ja ensimmäinen yhteisyritys, jonka juuret ovat Shimanon organisaatiossa. Shimanon vavat ja kelat yhdistettynä Rapalan uistimiin ja muihin kalastustarvikkeisiin ovat kalastusvälineiden jakelussa voittamaton yhdistelmä, näin tulee olemaan myös Isossa-Britanniassa.

7. Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Ydinliiketoimintamme kalastusvälineteollisuus on edelleen varsin pieni teollisuudenala maailmalla. Alalla on vain kourallinen suurempia kansainvälisiä toimijoita ja suurinkin kokoluokaltaan selvästi alle miljardi euroa. Rapala on näistä suurista toimijoista selkeästi kansainvälisin. Valtaosa kilpailijoista on pieniä paikallisesti vahvoja brändejä ja yrityksiä. Näiden pienempien niche-toimijoiden konsolidoituminen suurempiin tulee tulevaisuudessa varmasti jatkumaan, mutta kasvumahdollisuudet ovat rajalliset.

Kalastus kilpailee ihmisten vapaa-ajasta muiden harrastusten kanssa ja tässä kilpailussa menestyminen edellyttää uusien, houkuttelevien ja innovatiivisten tuotteiden kehittämistä myös tulevaisuudessa. Tuotekehitys-, valmistus- ja hankintaosaamisemme sekä vahva brändiportfoliomme antaa meille hyvät edellytykset tähän.

Tulevaisuuden kasvumahdollisuudet  voivat hyvinkin  tulla myös kalastusvälineteollisuuden ulkopuolelta. Valmiina oleva oma jakeluyhtiöverkosto joka ulottuu 35 maahan ympäri maailman antaa mahdollisuuksia pohtia myös tuoterepertuaarin laajentamista. Vähittäisliikkeet ympäri maailman ovat muuttumassa yhä vaativimmiksi tavarantoimittajiaan kohtaan ja tässä kilpailussa pärjääminen edellyttää entistä toimivampaa ja joustavampaa toimitusketjun hallintaa. Palvelemme jo useissa maissa suurimpia urheiluvälineitä myyviä vähittäiskauppaketjuja ja uskomme että logistiikkaketjun hallintamme avaa meille uusia kasvunäkymiä.

Haastattelu on tehty 26.9.2012.

Rapala VMC Oyj
Toimiala: Kulutustavarat
Toimitusjohtaja:  Jorma Kasslin
Liikevaihto 2011: 279,5 milj. euroa
Listautumisvuosi: 1998
www.rapala.com

Rapalan kolmannen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 23.10.2012.

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj