Marraskuun 2012 pörssiyritys on Siili Solutions Oyj

Artikkeli julkaistu 5.11.2012

Siili Solutions on vuonna 2005 perustettu suomalainen ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yritys, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia IT-asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Siilin toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaansa kilpailukykyä ketterän tietojärjestelmäkehityksen avulla. Yhtiö auttaa asiakkaitaan määrittelemään, kehittämään ja käyttöönottamaan heidän tarpeisiinsa parhaimman ja nykyiseen tietojärjestelmäänsä sopivimman ohjelmistoteknisen ratkaisun.

Siili Solutions Oyj listautui Helsingin pörssin ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle 15.10.2012. First North on erityisesti pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille suunniteltu monenkeskinen markkinapaikka, jossa listalleotto- ja raportointivaatimukset on hieman keveämmät kuin pörssin päämarkkinalla.

1. Siili Solutions Oyj on monelle osakesijoittajalle aivan uusi tuttavuus. Miten Siili eroaa IT-alan muista toimijoista? Mikä on toiminta-ajatuksenne?

Siilin toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaitaan kehittämään ja optimoimaan omaa tietojärjestelmäänsä vastaamaan liiketoimintansa tarpeita ja tukemaan kilpailukykynsä kannalta olennaisia prosesseja. Siili on täysin teknologia- ja sovellustoimittajariippumaton toimija, jonka kehitystyön lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan tarve ja käyttäjät.

2. Siilin kasvu on ollut vaikuttavaa viime vuosina. Olette kasvaneet liikevaihdoltanne keskimäärin yli 30 prosenttia vuosina 2007–2011 IT-palvelumarkkinoiden vastaavan kasvun ollessa alle 3 prosenttia viime vuosina. Mitkä ovat taloudelliset tavoitteenne tästä eteenpäin?

Tavoitteenamme on kasvaa markkinoitamme merkittävästi nopeammin ylläpitäen hyvää kannattavuutta. Kilpailukykymme perusta on osaavissa ihmisissämme, haastamme isot kilpailijamme paitsi osaamisen laajuudessa ja sen tasaisuudessa, myös liiketoimintamallimme läpinäkyvyydessä ja kustannustehokkuudessa. Kannattavuutemme perustana ovat osaajiemme yrittäjähenkisyyden ja pitkän kokemuksen mahdollistama Lean-ohjaus ja sitä kautta kevyet hallintokulut. Orgaanisen kasvumme lisäksi tulemme myös jatkossa kasvamaan yritysostoin, yksi listautumisprojektimme tavoitehan oli likvidimmän vaihtovälineen luominen.

3. Listautumisantinne päättyi onnistuneesti, ja se jopa ylimerkittiin reilusti. Keräsitte listautumisannilla noin 1,5 miljoonaa euroa. Mihin Siili aikoo käyttää kerätyt pääomat?

Uusien omistajien sijoittama raha tullaan käyttämään lyhentämättömänä toimintamme edelleen kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kasvua yritysostoilla ja sitä kautta edelleen vahvistetun tarjooman tehokkaaseen operatiiviseen ohjaukseen.

4. Siili Solutions haki listautumisella myös näkyvyyttä ja uskottavuutta. Näkyvyys auttaa, kun työnantajapuolella kilpailee parhaista alan osaajista. Uskottavuutta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden silmissä lisää listautumisen ansioista yhtiön saama laatuleima. Oletteko jo havainneet rekrytoinneissa ja asiakkaiden parissa listautumisen tuoman hyödyn?

Kyllä, Siili-tietoisuus on selkeästi kohonnut rekrytointikohderyhmässämme. Myös mielenkiinto asiakaskentässä on entisestään vahvistunut.

5. Ilmoititte 4.6. ostaneenne suomalaisen ohjelmistoyritys Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n liiketoiminnan, jonka myötä kahdeksan käyttöliittymäsuunnittelun ammattilaista siirtyivät palvelukseenne. Kaupan myötä olette vahvistaneet strategian mukaisesti käyttöliittymien suunnitteluosaamistaan. Miten Fusionin liiketoiminnan sulauttaminen omiin toimintoihinne on sujunut?

Fusionin osaaminen osui strategisesti täsmälleen oikeaan osa-alueeseen. Osaajat tulevat osaajien luo, ja tämän oston myötä kiinnostavuutemme käyttöliittymäosaajien keskuudessakin on lisääntynyt. Olemme rekrytoineet kyseiselle osa-alueelle kesäkuussa julkistetun liiketoimintakaupan jälkeen jo neljä maan johtavaa osaajaa lisää, ja rekrytointi jatkuu koko ajan.

6. Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoitteenamme on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 prosenttia vuodessa siten, että kannattavuutemme säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA yli 10 prosenttia). Hallituksemme hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti pyrimme jakamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voimme mahdollisuuksien mukaan jakaa lisävoitonjakoa.

7.Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Marketvision mukaan Suomen IT-palvelumarkkinat olivat vuonna 2011 suuruudeltaan noin 2,9 miljardia euroa. Näiden markkinoiden odotetaan kasvavan 2,9 prosentin vuosivauhtia 1,1 miljardiin euroon vuoteen 2014 mennessä.

IT-palvelumarkkinan kasvun ajureina toimivat useiden ensimmäisen sukupolven järjestelmien tuleminen elinkaarensa päähän, jonka arvioidaan lisäävän sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalveluiden kysyntää. Oman kilpailukykynsä vahvistamiseksi organisaatioilla on yhä suurempi tarve parantaa keskeisiä kriittisiä järjestelmiä ja niiden toiminnallisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa panostuksia sähköiseen asiointiin, kaupankäyntiin ja markkinointiin. Lisäksi rakenteelliset muutokset monilla toimialoilla asettavat asiakkaiden liiketoiminnalle uusia haasteita ja luovat samalla kysyntää IT-konsultoinnille ja järjestelmäintegraattoreiden palveluille.

Haastattelu on tehty 24.10.2012.

Siii Solutions Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2012 julkistetaan 7.3.2013.

Siili Solutions Oyj (kaupankäyntitunnus: SIILI)

Toimiala: Teknologia
Toimitusjohtaja: Seppo Kuula
Liikevaihto 2011: 13,2 milj. euroa
Listautumisvuosi: 2012 First North Finland
www.siili.fi

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj