Syyskuun 2012 pörssiyritys on Sotkamo Silver AB

Artikkeli julkaistu 2.9.2012

Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta hopeaa ja kultaa sisältäviä mineraaliesiintymiä Suomessa ja keskeisin kehityskohde on Taivaljärven hopeaesiintymä. Kaupankäynti Sotkamo Mining AB:n osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsingin päämarkkinalla 17.7.2012. Sotkamo Silver on ollut listattuna New Growth Market (NGM) -pörssissä Tukholmassa vuodesta 2004 lähtien, ja nyt yhtiö rinnakkaislistautui myös NASDAQ OMX Helsinkiin. Hinnanmuodostus näyttää siirtyneen tämän jälkeen Helsinkiin, sillä nyt noin kaksi kolmasosaa yhtiön osakkeen kaupankäynnistä tapahtuu nyt NASDAQ OMX Helsingissä.

1. Keräsitte Tukholman suunnatulla annilla ja Helsingin listautumisannilla pääomia Taivaljärven kaivoshankkeen toteuttamista varten. Miten Taivaljärven projekti etenee tällä hetkellä?

Odotamme ympäristölupaa alkavan syksyn ja loppuvuoden aikana. Ympäristöluvan saatuamme kokoamme rahoituspaketin ja käynnistämme kaivosinvestoinnin.

2. Taivaljärvellä on myös hopean lisäksi kulta-, lyijy- ja sinkkiesiintymiä. Mikä näiden malmien rooli tulee hankkeessa olemaan?

Taivaljärven hopeakaivoksen liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee hopearikasteen myynnistä 10 prosenttia kullasta ja loput 10 prosenttia pääsääntöisesti sinkkirikasteesta.

3. Hopean maailmanmarkkinahinta on nyt hieman yli 28 dollaria unssilta ja hinta kävi viime vuonna jopa ennätysmäisessä 48 dollarissa. Mikä hinta tekee louhimisen kannattavaksi Taivaljärvellä eli mikä on hopean nk. break even –hinta laskelmienne mukaan?

Tietysti riippuu siitä mitä kannattavuudella tarkoitetaan. Mikäli muiden tuottamiemme metallien hinnat pysyvät nykyisellä tasolla niin break even -taso on noin 16–18 dollaria unssi. Tietysti tähän vaikuttaa myös dollarin hinta suhteessa euroon.

4. Toisella sotkamolaisella kaivosyhtiöllä Talvivaaralla on ollut paljon uutisoituja ongelmia ympäristöasioissa. Miten Sotkamo Silver on varautunut ympäristöasioihin, jotta ongelmilta vältyttäisiin ja miten Taivaljärven kaivos eroaa Talvivaarasta tässä suhteessa?

Hankkeemme on teknologialtaa täysin erilainen, joten niin on myös ympäristöhaasteemme. Louhintamme on maanalaista louhintaa ja rikastuksessa emme käytä ollenkaan mitään liuotusta, joten hankkeemme päästöt ovat kaivosteollisuudessa hyvin tunnettuja ja ne pystytään hallitsemaan. Investoinnesta noin 13 prosenttia menee suoraan ympäristöteknologiaan ja päästöjen hallintaan.

5. Sotkamo Silverillä on myös Hopeajärvellä kultakaivos Vammalassa. Kuinka paljon Sotkamo Silver satsaa siihen?

Tampereen alueen tutkimuslupa hakemukset ovat viranomaiskäsittelyssä ja odotamme niiden myöntämistä ennen kuin voimme aloittaa tutkimukset alueella.

6. Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina? 

Alan kehitys on riippuvainen metallien hinnan kehityksestä. Kaivostoiminta on siinä mielessä matalanriskin toimintaa, että jos metallinhinnat laskevat kovasti niin hankkeet voidaan keskeyttää odottamaan metallien hinnan positiivista kehitystä. Esiintymät eivät vanhene, niin kuin uudelle teknologialle käy, vaan hinnan noustessa esiintymistä tulee uudelleen taloudellisesti kannattavia malmeja. Tietysti tämä vaatii diversifikaatiota tuotannon osalta ja vahvaa tasetta, sillä aikajänteet voivat olla pitkiäkin. Haasteet ovat yhtiöiden taseessa ja metallien hinnassa, ei niinkään jo tunnetuissa esiintymissä. Valitettavasti viranomaistoiminnan ja lupakäsittelyjen hitaus vaikeuttaa alan toimintaa Suomessa ja tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana vaikeuttamaan toimintaa niiden yritysten osalta, joilla ei ole voimassa olevia tutkimuslupia tai kaivospiirejä.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna uskon, että koska ympäristötietoisuus- ja vaatimukset kasvavat, niin uusiutumattomien luonnonvarojen kysyntä vain kasvaa, vaikka kierrätys myös lisääntyy. Tällöin maanalainen louhinta ja mahdollisimman ympäristöystävälliset menetelmät kasvattavat osuuttaan tuotannossa ja hyvän infrastruktuurin ja alhaisen energiahinnan maat menestyvät. Luonnonvarojen merkitys tulevaisuuden taloudessa vain kasvaa.

Sotkamo Silver AB

Toimiala: Perusteollisuus
Toimitusjohtaja: Timo Lindborg
Liikevaihto 2011: 0,1 milj. SEK
Yhtiön pääkonttorin sijaintipaikka: Tukholma ja Oulu
Listautumisvuosi: 2004 NGM (Tukholma), ”reverse take over ” 2010 NGM Equity,
2012 Helsinki
Markkina-arvoluokka: Pienet yhtiöt
www.silver.fi

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj