Pörssin toimialaluokitus

Pörssiyhtiöt jaetaan markkina-arvoryhmissä vielä toimialoihin. Nasdaq OMX:n käyttämä luokitus pohjautuu ICB-järjestelmään (Industry Classification Benchmark). Yhtiöt luokitellaan toimialoihin, joista pääosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu.

Uusi toimialaluokitus:

Nasdaq OMX on siirtynyt käyttämään vuoden 2012 alusta ICB-toimialaluokitusta (Industry Classification Benchmark). Nasdaq teki heinäkuussa 2020 muutoksia toimialaluokitukseen Euroopan markkinoilla. Muutoksen myötä pörssin toimialojen määrä nousi kymmenestä yhteentoista.

Uusi toimiala on Kiinteistöyhtiöt. Aiemmin kiinteistöyhtiöt olivat osa Rahoitus-toimialaa.

Öljy ja kaasu -toimialan uusi nimi on Energia. Energia-toimialaan kuuluvat yhtiön jaotellaan uusiutuvaan ja uusiutumattomaan energiaan.

Kulutuspalveluiden nimi on muuttunut Kulutushyödykkeiksi ja Kulutustavaroiden Peruskulutustuotteiksi.

Tietoliikennepalvelut laajenee sisältämään myös Tietoliikennelaitteet ja Kaapelitelevisiopalvelut. Aiemmin Tietoliikennelaitteet oli Teknologian alla ja Kaapelitelevisiopalvelut Viestinnän alla.

Toimialaluokat ovat:

Energia

Perusteollisuus

Teollisuustuotteet ja -palvelut

Peruskulutustuotteet

Terveydenhuolto

Kulutushyödykkeet

Tietoliikennepalvelut

Yleishyödylliset palvelut

Rahoitus

Teknologia

Kiinteistöyhtiöt