Joulukuun 2012 pörssiyhtiö on Yit Oyj

Artikkeli julkaistu 19.12.2012

YIT viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Yhtiö perustettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1912. Tänä päivänä YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Yhtiö palvelee asiakkaita Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa 26 000 ammattilaisen voimin. YIT on kasvanut ja kehittänyt palvelujaan asiakkaittensa kanssa yhteiskuntien muuttuessa. Yhtiön visiona on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa.

1. Olitte juuri roadshow:lla New Yorkissa, Bostonissa ja Montrealissa. Mihin seikkoihin amerikkalaiset ja kanadalaiset institutionaaliset sijoittajat kiinnittivät erityisesti huomiota kohdallanne, talousjohtaja Timo Lehtinen ?

Sijoittajat ovat viime aikoina keskittyneet erityisesti kiinteistöteknisten palveluiden kannattavuuskehitykseen ja säästöohjelman etenemiseen sekä asuntomarkkinoiden näkymiin Suomessa ja Venäjällä.

Amerikkalaiset sijoittajat kiinnittävät selvästi aiempaa enemmän huomiota osinkoon, ja eurooppalaisten yhtiöiden osinkotuottoennusteet ovat korkeampia kuin amerikkalaisten, ja eurooppalaiset yhtiöt ovat suhteellisesti edullisemmin arvostettuja tällä hetkellä kuin amerikkalaiset.

2. Kolmannen kvartaalin osavuosituloksenne mukaan tammi-syyskuun konsernin toimialakohtaisesta liikevaihdosta tuli 41 % Suomesta, 15 % Ruotsista, 13 % Norjasta, 12 % Saksasta ja 9 % Venäjältä. Olette kertoneet, että haette nyt erityisesti kannattavaa kasvua Venäjältä – markkinoilta, jossa olette toimineet jo kunnioitettavan yli 50 vuoden ajan. Millä tavoin Venäjän markkinoiden dynamiikka eroaa muista maista, jossa toimitte?

Venäjällä asuntolainamarkkina on vielä varsin kehittymätön: koko asuntolainamarkkina on alle 3% bruttokansantuotteesta (Suomessa 44%) ja edelleen noin 60% YIT:n myymistä asunnoista ostetaan käteisellä.

Venäjällä asiakkaat ovat ostaneet asunnot tyypillisesti vasta rakentamisen loppuvaiheessa, koska kuluttajat eivät tyypillisesti luota rakennusliikkeisiin. Asuntojen ennakkomarkkinointi on ollut vähäistä, ja kohteet aloitetaan arvioidun kysynnän mukaan.

Venäjällä asunnot ostetaan viimeistämättöminä, eli kuluttaja viimeistelee asunnon itse. Tämä on kuluttajien mielestä edullisempaa, ja he haluavat tehdä asunnoista yksilöllisiä: Neuvostoliiton aikaan kaikki asunnot olivat samanlaisia, ja sen vuoksi yksilöllisyys on poikkeuksellisen tärkeää.

Koska asunnot ostetaan tyypillisesti viimeistelemättöminä, uusien asuntojen hinta on alhaisempi kuin vanhojen.

3. Suomalaisia kiinnostaa aina tilannepäivitys Suomen markkinatilanteesta. Miltä asuntorakentamisen tilanne näyttää tällä hetkellä Suomessa?

Asuntorakentamisen tilanne on varsin vakaa. Matala korkotaso, muuttoliike, kaupungistuminen, populaation kasvu ja kotitalouksien määrän kasvu tukevat asuntojen kysyntää. Suomessa kotitalouksien velan määrä on varsin kohtuullisella tasolla muihin Euroopan talouksiin verrattuna. Myös valmiiden, myymättömien asuntojen määrä Suomessa on matalalla tasolla, vain noin tuhat asuntoa koko maassa.

4. Hallituksenne vahvisti kokouksessaan 20.9.2012 strategianne. Mitkä ovat strategianne päätavoitteet ja mitä toimia teillä on meneillään sen tukemiseksi?

YIT:llä on kaksi erityistä kasvualuetta: asuntorakentaminen Venäjällä ja kiinteistötekniset palvelut Saksassa. Tavoitteenamme on kasvaa keskimäärin yli 10% vuodessa, ja saavuttaa yli 20% sijoitetun pääoman tuotto.

Saksan kiinteistöteknisten palveluiden markkina on suurempi kuin koko Pohjoismaiden markkina yhteensä. YIT on toiseksi suurin toimija, mutta markkinaosuus on vain 2%, joten siellä on hyvät kasvumahdollisuudet. Asuntorakentamisen osalta pelkästään Pietarin asuntomarkkinat ovat suuremmat kuin koko Suomen asuntomarkkina.

5. Mikä on osingonjakopolitiikkanne?

Tavoitteena on maksaa osinkoa 40-60% nettotuloksesta. YIT:llä oli epävirallinen ennätys Helsingin pörssissä, eli nostimme osinkoa 13 vuotta peräkkäin, kunnes jouduimme leikkaamaan osinkoa finanssikriisin aikaan. Nyt olemme jälleen nousu-uralla.

6. Miten näette toimialanne kehittyvän lähivuosina?

Tekniikan osuus rakennuksissa kasvaa koko ajan, ja monimutkaisten teknisten järjestelmien huolto vaatii ammattimaista osaamista, ja siten uskomme että kiinteistöjen omistajat tulevat ulkoistamaan palveluita yhtä enemmän.

Kaupungistuminen, muuttoliike ja kotitalouksien määrän kasvu jatkuu Suomessa, ja asuntolainamarkkinan kehitys tukee kasvavan keskiluokan asunnonhankintamahdollisuuksia Venäjällä.

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 julkistetaan tiistaina 5.2.2013

 

Yit Oyj

Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut
Toimitusjohtaja:  Juhani Pitkäkoski
Listautumisvuosi: 1995
www.yit.fi

Katso aiemmat kuukauden pörssiyhtiöt:
Marraskuu 2012: Siili Solutions Oyj
Lokakuu 2012: Rapala VMC Oyj
Syyskuu 2012: Sotkamo Silver AB
Heinäkuu 2012: Solteq Oyj