Lausunnot

Suomen Pörssisäätiö on puolueeton yhteisö, joka rahoittaa toimintansa Pörssitalo Oy:nvuokratuloilla. Pörssisäätiö on perustettu vuonna 1985, jolloin sen sääntöjen mukaiseksi tehtäväksi määriteltiin arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen. Olennainen osa tätä tehtävää on edunvalvontatyö sen puolesta, että sijoitustoiminnan verotukselliset ja lainsäädännölliset edellytykset kehittyvät ja säilyvät kohtuullisina. Pörssisäätiö antaa lausuntoja, osallistuu kuulemistilaisuuksiin ja on mukana erilaisissa työryhmissä ja muissa arvopaperimarkkinoita ja arvopaperisäästämistä koskevissa lainsäädäntöä valmistelevissa elimissä.

Tältä sivulta pääset lukemaan Pörssisäätiön lausuntoja ja esityksiä. Sivulla on säätiön uusimpia lausuntoja. Lausunnot ovat julkisia ja löydettävissä viranomaisten, ministeriöiden ja eduskunnan valiokuntien sivuilta.

Pörssisäätiön lausunto valtiovarainministeriölle liittyen työryhmäraporttiin varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamiseksi 29.9.2018

Pörssisäätiön lausunto: Hallituksen esitys yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamiseksi 24.9.2018. Lausunto_OM_20180924. Hankkeen sivut. 

Pörssisäätiön lausunto / työeläkelaitosten omistajaohjaus ja hallinto 29.6.2018

Pörssisäätiön lausunto liittyen rahamarkkinarahastoasetuksen ja muiden
liittyvien asetusten kansalliseen täytäntöönpanoon 14.6.2018.

Pörssisäätiön lausunto valtiovarainministeriölle liittyen työryhmäraporttiin eri
sijoitusmuotojen verokohtelusta 15.6.

Pörssisäätiön lausunto osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän muistiosta 31.5.2018 . 

Pörssisäätiön lausunto Sijoitusrahastolainsäädännön kokonaisuudistus työryhmämuistiosta. 4.5.2018.

Pörssisäätiön lausunto liittyen osinkojen lähdeverotuksen muuttamiseen 9.3.2018. 

Pörssisäätiön lausunto liittyen lukiolain uudistukseen 7.3.2018

Pörssisäätiön lausunto liittyen MIFID II -sääntelyn kansalliseen toimeenpanoon 15.11.2017.

Pörssisäätiön esitys valtiovarainministeriön työryhmälle 3.11.2017: Sijoittajan neutraali verotus / osakesäästötili.

Pörssisäätiön lausunto liittyen eurooppalaiseen yksilölliseen eläketuotteeseen 28.9.2017. 

Pörssisäätiön lausunto liittyen keskusvastapuolten valvontaan 27.9.2017.